0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Stok Bulundurma Maliyetleri Nelerdir?

Stok Bulundurma Maliyetleri Nelerdir?

Elde Bulundurma, Stok Taşıma ve Stok Maliyeti olarak da adlandırılır. Aşağıdaki maliyetlerder oluşur:

Sermaye maliyeti

Temelde fırsat maliyetidir. Diğer bir deyişle farklı bir yatırım seçeneğinin değerlendirilmemesinden kaynaklanan mali kayıplardır.

Sermaye Maliyeti(SM) = Stok Değeri * (Getiri Oranı – Stoğun Değer Kazanma Oranı)

SM = 100 TL/Adet * (0,25 – 0) /Yıl= 25 TL/Adet*Yıl

Depolama maliyeti

Stokların fiziksel olarak depolanması ( kira/amortisman, ısıtma, aydınlatma, işçilik, vd.) maliyetidir. Bu maliyet stok düzeylerinin değiştirilmesi kararlarından etkileniyorsa dikkate alınır)

Depolama Maliyeti(DM) =  [ Depolama Giderleri * (Kullanılan Hacim / Toplam  Hacim) ]  / Ortalama Stok Miktarı

DM =  [ 200.000 TL/Yıl * (2 m3 / 200 m3)] /1.000 Adet

DM = 2TL/Adet*Yıl

Risk maliyeti

Stokların hasar, kayıp, raf ömrü veya teknolojik ömrü dolma maliyetidir

RM = Stok Değeri * Risk Yüzdesi

RM = 100 TL/Adet * % 1 /Yıl = 1 TL/Adet*Yıl

Hizmet maliyeti

Stokların bakım-tutum maliyetidir

HM = Stok Değeri * Hizmet Yüzdesi

RM = 100 TL/Adet * % 2 /Yıl = 2 TL/Adet*Yıl

  • Stok bulundurma maliyeti formülü
  • Toplam stok maliyeti hesaplama
  • Stok maliyetleri
  • Lojistikte stok yönetimi
  • Elde bulundurma maliyeti
  • Stok maliyeti hesaplama
  • Minimum stok miktarı Nasıl hesaplanır
  • Stok kontrol Modelleri

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi ile Üretim planlama ve stok yönetimi eğitimi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.