0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Stok Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

Stok kontrol için kullanılan 3 yöntem öne çıkmaktadır:

 1. Klasik yöntem İTME modeli
 2. JIT, ÇEKME yöntemi
 3. Modifiye JIT yöntemi

Klasik yöntem

En tutucu yöntemi oluşturmaktadır.

Genellikle kapasitenin tam kullanımına yönelik olarak düzenlenen bir stok kontrol yöntemidir.

İşletmede var olan veya yolda olan siparişleri dikkate almaz. Sipariş alındıkça, ürün ağacı ve gereken sarf malzemelerini ezbere sipariş yöntemine dayanan bir uygulamadır!

Bu yöntemin uygulanmasının sonucunda, oldukça büyük stok maliyetleri ve çok kalabalık depolar oluşmaktadır.

Bu uygulamada depo hasarları oldukça fazladır!

JIT yöntemi

Sıfır stok esasına göre çalışmaktadır.

Stokta bulundurma maliyetlerini sıfırlamasına rağmen, oldukça fazla risk içermektedir.

Bu risk işletme için durma maliyeti şeklinde oluşmaktadır.

Diğer yanda, tedarikçiler ve satıcılar için ceza şartı oldukça fazladır.

Fazla abartılarak uygulanılırsa, bu durumda, risk maliyetleri artıracağından, gereken maliyet düşümlerini sağlaması pek de beklenemez.

Ayrıca bu konuda yasal alt yapı tamamlanmadığından ülkemizde uygulanması oldukça zordur!

JIT yöntemi

Aslında yurt dışı uygulamalarında da beklenilen sonuçları verdiği de kuşkuludur.

Uzunca bir süre başarıyla uygulansa bile, bir aksaklığın telafi maliyeti oldukça yüksektir.

Kaldı ki, bu yöntemin aksaması için nedenler oldukça fazladır.

Diğer yanda, bu yöntemin uygulanabilmesi, sürecin bütününün uygulanmasına dayanır.

Yani, malzeme tedarik ve ürün dağıtım tarafı aynı şekilde uyum içinde yönetilmelidir.

Bu yöntemde TOLERANS YOKTUR!

JIT yöntemi

Temel olarak stok devir hızı sonsuz denilecek kadar yüksek ve depo sıfırdır.

Ürün hiçbir yerde durmamalıdır!

Bu sayede stok maliyeti sıfırlanılabilir.

Genellikle para maliyetinin yüksek, rekabetin yoğun, işletmenin sermaye konusunda kısıtlı olduğu durumlarda kullanılmaktadır!

Modifiye JIT modeli

Hedef olarak çok yüksek stok devir hızını hedeflemektedir. Ancak, hiçbir zaman sıfır stok hedeflenmemektedir.

Örneklemek gerekirse,

Stokta bulundurma maliyetinin %30 olduğu bir ortamda, 100 devir hızı ile çalışılırsa, bu durumda stokta bulundurma maliyeti %0,3 gibi bir değer sahip olacaktır.

Bu ise ihmal edilecek kadar düşüktür. Oysa, bu aşağı yukarı haftalık malzeme tedarikle elde edilebilir.

Takdir edilecektir ki, bu kadar düşük bir stokta bulundurma maliyeti, durma maliyeti ile karşılaştırıldığında çok daha düşük kalmaktadır.

O zaman bu bedele, durmaya karşı sigorta gözüyle bakılabilir.

Bu yöntem, risklerin bulunduğu bir ortamda işletmeler için oldukça yararlı sonuçlar vermektedir.

Ürün, sermaye, kriz ve beklenmedik durumlar için, işletmenin nakitte kalmasını sağlamaktadır.

Bunu sağlamak için özel bir takım uygulamaları yapmak gerekmektedir!

 • Stok kontrol yöntemleri nelerdir,
 • Maksimum-minimum stok kontrol yöntemi,
 • Gözle kontrol yöntemi,
 • Stok kontrol Modelleri,
 • Tam zamanında stok kontrol yöntemi,
 • Maliyet muhasebesi stok kontrol yöntemleri,
 • Bilgisayarlı stok kontrol yöntemi nedir,
 • Stok Modelleri nelerdir,

Üretim planlama ve stok yönetimi eğitimi hakkında bilgi almak için linkte tıklayabilirsiniz.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.