0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Talebe Bağlı Stok Yönetimi Nedir? Nasıl hesaplanır?

Talebe Bağlı Stok Yönetimi Nedir? Nasıl hesaplaması yapılır? stok yöönetimi hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi çalışması:

MRP I ve MRP II sistemleri

MRP (Material Resources Planning) sistemi, alınan siparişin ürün ağacı ile işlenmesi sonucunda çıkan rakamların gereksinimlerde temel alınmasıyla oluşan bir sistemdir.

MRP II (Manufacturing Resources Planning) sistemi, envanterdeki ürünler, siparişte olan ürünler ve sipariş büyüklüklerinin beraberce işlenmesiyle oluşacak olan gereksinim listesi olmaktadır.

MRP I sistemi

Şu anda fiilen gündemde olmayan bir sistemdir.

1960-80 arası dönemde yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Ancak gereken hassasiyeti sağlamadığından terk edilmektedir.

MRP II sistemi

1980 sonrasında gündeme gelmiştir.

Çok daha hassas bir yaklaşım olduğundan, maliyetlerde tasarruf sağlamaktadır.

Ancak disiplinli ve sistemli uygulamalar gerektirmektedir!

Bu sistemde ele alınan sorunlar, gereksinim duyulan ürünlerin miktar, zamanlama ve önem sıralamalarının yapılmasını gerektirmektedir.

Diğer yandan, tedarikçilerin ve kaynakların, ürün sağladıkları sipariş sürelerinin çalışılmasını da kapsar.

Bu çalışma sırasında nakit akışı ve tahsilat planları da yapılmaktadır.

Ancak kontinü üretim biçimlerinde bu sistemin çalıştırılması anlamsızdır.

Örneğin; rafineri, Demir-Çelik üretim tesisleri gibi.

Lojistik sisteminin bütününün incelenmesi sonunda, stoklar/depolar için düğüm noktalarının (üretim hattı dahil olmak üzere) belirlenmesi gerekmektedir.

Bu irdeleme sonucunda, envanterin bütünü ve nasıl hareketleneceği konusunda karar vermek kolaylaşmaktadır.

Bu konunun detayları devamda verdiğimiz şekillerdeki gibi görülecektir!

Stok maliyetlerini bütün olarak ele almak gerekmektedir.

Aksi taktirde belirli noktaların stok maliyetleri karar verme konusunda her zaman yanıltıcı olmak durumundadır.

Stok bütün olarak ele alındıktan ve detaylar tanımlandıktan sonra PARETO analizini uygulayarak, hangi ürünlerin detaylı takiplerinin yapılacağı tespit edilmelidir!

Üretim planlama ve stok yönetimi eğitimi hakkında bilgi almak için linkte tıklayabilirsiniz.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.