Ürün Ağacı Kavramı

Ürün Ağacı (ÜA), bir ürünün üretimi için gereken malzemelerin (hammadde, yarı ürün veya doğrudan ürüne katılmasa bile ürün üretimi için gerekli bileşenler) bir listesidir.

ÜA’nda her bir düzeydeki bileşen, bir alt düzeydeki bileşene göre “baba”, alt düzeydeki bileşen ise bir üst düzeydeki bileşene göre “oğul” bileşendir. Bu ilişkiye ÜA’nda “baba-oğul ilişkisi” adı verilir.

Depo ve stok yönetimi eğitimi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Share.

Comments are closed.