0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Türkiye Tarihi I; Osmanlı Devletine Kadar Türkler

0

Türkiye Tarihi I; Osmanlı Devletine Kadar Türkler
Halil Berktay, Ayla Ödekan, Ümit Hassan – Yayın Yönetmeni: Sina AKŞİN

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin-in 1980 yılındaoluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlıkdöneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte,dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrıbölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindekiTürkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılına değingözden geçirmektedir. 3. Cilt 1600-1908 yıllarını kapsıyor. 4. Cilt1908-1980 dönemini inceliyor. 5. Cilt 1980-1995 dönemini, yani şimdikiTürkiye-yi ele alıyor.
Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğiniüstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, MetinKunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, BülentTanör-dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi,Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce Tarihi bölümleriÜmit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, MuratKatoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat Tarihibölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan-dır.

Sina Akşin Türkiye Tarihi-nin amacını şöyle açıklamaktadır:<<…Türkiye-de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarihgenellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih ençekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarihbölümlernin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür, Tarih,birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici birbilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasaltutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alandan ibarettir.İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalindenkurtarmaya belki mütevazı bir katkısı olur diye düşündük.>>
Elinizdeki bu cilt, Osmanlı Devletine kadar Türklerin iktisadi vetoplumsal tarihi, kültürü, mimarlık ve sanat tarihi için vazgeçilmezbir kaynaktır.

NE ABD NE AB
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

http://www.mediafire.com/download.php?nznwnmcmhxu

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
SÜPPPPPEEEEEEEERRRR YAAA TEŞEKKÜR EDİYORUM..
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Teşekkür ederim tam da aradığım gibi bi kaynakThumbs%20Up
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.