0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

SBSden bir soru

0

Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.

ANLAMLAR:
Soldan Sağa
1. Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma.
2. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi.
3. Önemli, yararlı, değerli şey.

 
CÜMLELER:
 Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlar.
 Hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir.
 Bu yazıda çoğu türküde rastladığımız basmakalıp sözler vardır.
Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Z-R-L    B) B-S-V    C) U-Z-R   D) L-K-B

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.