Browsing: Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

 • Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
 • Basic Accounting and Finance for Non-Financial For Expat Professionals
 • İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
 • Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi
 • E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
 • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
 • İç kontrol eğitimi ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları
 • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
 • Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
 • Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
 • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
 • Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
 • Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
 • Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi
 • Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Mali İşler Yöneticileri İçin Vergi Denetim Süreçleri
 • Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe
 • Temel Düzeyde Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Temel Muhasebe Eğitimi Genel ve temel muhasebe eğitimi firmaların muhasebe ve finans departmanında çalışan ya…