Browsing: Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

  • Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
  • Basic Accounting and Finance for Non-Financial For Expat Professionals
  • İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
  • Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi
  • E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
  • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
  • İç kontrol eğitimi ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları
  • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
  • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
  • Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
  • Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
  • Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
  • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
  • Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
  • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
  • Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
  • Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi
  • Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
  • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
  • Mali İşler Yöneticileri İçin Vergi Denetim Süreçleri
  • Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe
  • Temel Düzeyde Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
1 2