Browsing: Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
Basic Accounting and Finance for Non-Financial For Expat Professionals
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
İç kontrol eğitimi ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi
Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
Mali İşler Yöneticileri İçin Vergi Denetim Süreçleri
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe
Temel Düzeyde Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Maliyet Analizi Eğitimi Amaç Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve…

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Amaç Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk…

Şirketlerin fotoğrafları olan bilançolar okuyucularına şirketle ilgili yol gösterir. Bu eğitimin amacı, hem şirket yönetiminde bulunanlara, hem şirket analizi yapmak…