Browsing: İŞ YÖNETİMİ

Nedir Ne Demektir

only ne demek?

only ne demek?İngilizce bir kelime olan “only” Türkçede;Sıfat olarak kullanıldığında; “tek, biricik, ancak, ağırbaşlı, başhemşire…

Nedir Ne Demektir

Etik nedir?

Etik nedir?Etik ya da ahlak felsefesi, felsefenin doğru ve yanlış kavramlarını inceleyen, savunan ve sistemleştiren…

Nedir Ne Demektir

Araştırma nedir?

Araştırma nedir?Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir özellikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli…

Nedir Ne Demektir

lob ne demek?

lob ne demek?İngilizce bir kelime olan “lob” Türkçede;Fiil olarak kullanıldığında; “topu havaya vurmak, hantalca koşmak”,İsim…

Nedir Ne Demektir

Vecd nedir?

Vecd nedir?Vecd, sözlükte “hayranlık duyma, muhabbet, kendinden geçerek unutacak kadar ilahi bir aşk hali” anlamlarına…

Nedir Ne Demektir

that ne demek?

that ne demek?İngilizce bir kelime olan “that” Türkçede;Zamir olarak kullanıldığında; “şu, o, ki, diye”,Sıfat olarak…

1 2 3 4 382