0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

MS Project ile Proje Yönetimi ve Planlama Eğitimi

0

MS Project ile Proje Yönetimi ve Planlama Eğitimi

Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma

 • Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi

 • Ms Project’te yeni proje oluşturulması

 • Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi

 • Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması

 • Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi

 • Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi

 • Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi

 • Milestone’ların projeye yerleştirilmesi

 • İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması

Bölüm 2- Projeye Kaynakların Atanması

 • Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi

 • Aktivitelere ilgili kaynakların atanması

 • Aktivitelere Malzeme kaynaklarının atanması

 • Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi

 • Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)

 • Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması

 • Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi

Bölüm 3- Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu

 • Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi

 • Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü

 • Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü

 • Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu

 • Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu

Bölüm 4- Projenin Güncellenmesi ve Takibi

 • Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)

 • Aktivite balangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi

 • Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi

 • Kaynak kullanımlarının programa girilmesi

 • Projenin güncellenmesi

 • İş programı ilerlemeleri, kaynak kullanımları ve maliyetlerin izlenmesi ve kontrolü

Bölüm 5- Raporlar ve Analizler

 • Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması

 • Aktivite, maliyet/bütçe, kaynak ve işgücü raporlarının oluşturulması

 • Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması (Custom Reports)

 • Raporların Excel dosyası halinde oluşturulması

 • Earned Value analizlerinin oluşturulması

 • Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi

Bölüm 6- Anaproje – Altproje Oluşturulması

 • Anaproje ve Altproje yapısı ve birbiriyle ilişkilendirilmesi

 • Kaynak havuzu oluşturulması ve projeler arası kaynak paylaşımı

Bölüm 7- Görünüm ve Format Ayarları

 • Kişisel Görünümlerin (views) oluşturulması

 • Table, Field, Group, Filter ve Outline codes ayarlamalar

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, proje yönetimiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, MS Project`i proje yönetimi bilimi çerçevesinde kullanmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Özellikle proje yöneticileri ve projelerin çekirdek ekibinde yer alan kişilerin bilmesi gereken uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Düzenli olarak açılmaktadır.(12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Kesin rezervasyon ödeme gerçekleştikten sonra yapılacaktır.

Daha fazla bilgi : http://www.biymed.com.tr/Detay2.asp?id=768

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.