0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir?

Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir?

Yarışma programlarında sorulan Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır.

Kelime Oyunu, Kim Milyoner Olmak İster?, Hadi, Kelime Türetme, Aileler Yarışıyor, passaparola, En Zayıf Halka, Riziko gibi çeşitli yarışma programlarında sorulmuş olan sorularının cevapları sayfamızda yer almaktadır. Zeka sorusu, genel kültür soruları, bulmaca, bilmece gibi farklı konuları kapsayan binlerce soru sitemizde yer almaktadır.

Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır.

 • A. Gergef
 • B. Kuka
 • C. Makara
 • D. Çile

Soru : Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir?

Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir? Sorunun doğru cevabı Çile

Benzer Sorular

 • Daha çok eskiden, halktan alınan vergilerin ne olarak geri döneceği söylenirdi?
 • Dinlediğiniz türkü hangi bölgeye aittir?
 • Müsvedde olarak kullanılan “saman kağıdı” olarak da biline, “çoğaltma” anlamına gelen kağıda ne ad verilir?
 • Sokakta satılan simitlerin kahverengi olması için, pişirilirken üzerine ne sürülür?
 • “Kartal kondu” sözüyle tarihe geçen kişi kimdir?
 • “Düzgün giden bir işi bozmak” anlamında kullanılan sözde, hangisinin berbat edilmesinden bahsedilir?
 • Hangisi mağazada pazarlık yaparken müşterinin söylediği klişe sözdür?
 • Karşılıklı duran iki kişinin kollarına sararak yumak yaptıkları, yün, pamuk gibi iplik demetlerine ne ad verilir?
 • Cam, porselen gibi maddelerden yapılmış eşyaya ne ad verilir?
 • Örnek alınan, hayranlık duyulan kişiler hangi kelimeyle tanımlanır?
 • Dinlediğiniz ses hangi hayvana aittir?
 • 1963 yılına kadar kısa filmleri ile birlikte toplam 7 buçuk film çektiğini düşünerek, bir sonraki filmine “8 buçuk” adını veren yönetmen kimdir?
 • Adını, Napolyan’a fanatik bir şekilde bağlı bir askerden alan siyasi terim nedir?
 • Avrupalıları korkutması ve tehlikeli olması gibi nedenlerle, II. Mahmud tarafından İstanbul’da oynanması yasaklanan spor dalı hangisidir?
 • Lezzetli ve güzel bir yemek yenilirken sevilen kişinin orada olmamasından duyulan üzüntü hangi sözle ifade edilir?
 • Anneler, istemedikleri bir şeyi yapmamaları için çocuklarını hangi klişe sözle korkuturlar?
 • Aşkın simgesi hangi çiçektir?
 • Özellikle sözleşme gibi resmi belgelerde kullanılan pula ne ad verilir?
 • “Birinin yanında onun hizmetine hazır olduğunu gerekli gereksiz göstermek” hangi sözle ifade edilir?
 • “Çalışmadığım yerden çıktı” sözünü genellikle, kimler söyler?
 • Çocukların, yerken, tanelerini bir şekle benzetmeye çalışarak eğlendikleri yiyecek nedir?
 • Derecelerin içindeki sıvı genellikle hangi renktir?
 • “Bir kişiye sırtını dönüp, kendini, arkaya bakmadan o kişinin kollarına bırakmak” hangisi için yapılan bir harekettir?
 • Çalı çırpı kullanarak akarsulara baraj yapan hayvan hangisidir?
 • 80li yıllarda moda olan ve dinlediğiniz bu şarkıda yapılan dansın adı nedir?

Esktra Konular

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.