0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

BASEL 2 NEDİR ?

0

 

 
 
BASEL  2
 
Bankalar  ,  risk  yönetimini   hedefleyen  ve  sermaye  yeterliliği  standartlarını 
yeniden  belirleyen  BASEL  2  düzenlemesini  yapacaklar.2008  yılında da  tam 
olarak uygulanacaktır.
 
Her  firmaya  derece  verilerek , risk  konumu  belirlenecek.Riski  yüksek  olan 
firmalar kredi  alırken  daha  yüksek  faiz  ödemek  zorunda  kalacaklar.Örneğin ;
Riski  az olan   firma  100-YTL  kredi  için , yılda  15-YTL  ödeyecekse  , riski 
yüksek  olan 20-YTL  faiz  ödeyecek.
 
BASEL  2  ile  birlikte ,gerçek kişi  çek  ve  senetleri ile  ortak  ve  grup  şirketi
kefaletleri  gibi  teminatlar  kabul   edilmeyecektir.
 
Firmalar  Ne  Yapmalı ?
 
– Kurumsal  Yönetişim  ilkelerine  önem  vermeli ,
 
– Bilanço  yapılarını  daha  şeffaf  ve  muhasebe  standartlarına  uyumlu  şekle
  getirmeli ,
 
– Güçlü  mali  göstergeler  oluşturmalı .
 
Sonuç  olarak , daha  düşük  faizli  kredi  almak  için , firmalar ve  özellikle 
sermaye yetersizlikleri   olan   KOBİ – ler , önlemler  alıp ,  kendilerini   geliştirmek 
zorunda  kalacaklar …
 
Behçet N. TANKUT
 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.