0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bir fuar, nasıl fuar olmaktan çıkar?

0

Bir fuar, nasıl fuar olmaktan çıkar?
 
Kimileri için fuar demek gösteri (şov) demek. Kimileri için alıcı ve satıcıların bir araya geldiği kuru kuruya bir pazar yeri… Kimileri için sektörel bir zorunluluk, kimileri içinse hafta sonu gezisi için makul bir seçenek… 
 
Tüm bunların ötesinde, doğru kişi ve grupları bir araya getirirken bir ticaret sinerjisi de yayabilen, üniversite, kamu, medya ve sivil toplum temsilcilerini de yanına katarak sektörünü büyütürken büyüyen, entegre seminer ve toplantılarla gelecek vizyonunu gösterebilen, yabancı alıcıları çekebilen ve Türkiye’de olup dünya gündeminde yer bulan bir örnek için “fuar olmaktan çıktığını” söylemek yanlış olmayacaktır. Metrekare satışına dayalı, komşu ziyaretini andıran, sektörün zaten hemen her gün karşılaştığı bilindik simalarından öte ziyaretçi çekemeyen, ziyaretçiyi gereksinimlerine göre bir programa yönlendirmeye gerek duymayan klasik fuarcılık; yerini “metrekare”ye değil, “içeriğe” öncelik verilen yeni fuarcılık anlayışına bırakıyor. İçeriği ön plana alan bir fuar, fuar olmaktan çıkıyor. Ne mi oluyor? Sektörünü büyüttükçe büyüyen bir zemin, iş fırsatı kaynayan bir memba…

 
Bu membadan yararlanmak da hüner istiyor tabi. Hangi profildeki ziyaretçi ile karşılaşmak istendiğini doğru tanımlamak, farklı ziyaretçi profillerine yönelik farklı iletişim paketleri oluşturmak, her koşulda iletişime çok öncesinden (en az iki ay) başlamak, ziyaretçiye sunulacak ürün / hizmetin ne yarar sağladığını doğrudan ifade edebilecek şirket yetkililerini (hostesleri değil, yetkilileri) ve basılı / görsel araçları standta her an hazır bulundurmak ve her şeyin uluslararası dil İngilizce’ye çevirisini yapabilmek, temel olarak gerekenler… 
 
Bir fuar, ancak katılımcılarının elde ettiği olumlu sonuçları, ciro artışlarını, yeni iş bağlantılarını, o ülkede üretilen yeni proje sayısının artışını tetikleyerek fuar olmaktan çıkar… Bu da “içeriği” stratejisinin birinci sırasına yerleştiren bir fuarcılık anlayışı gerektirir. Fuarın hedef kitlelerine yönelik konularla ilgili merkezler, medya, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aracılar / danışmanlar, birer içerik paydaşıdır aynı zamanda…
 
Yeni fuarcılık anlayışı, özetle sektörünü büyüten, kamudan, sivil toplumdan farklı taraflarla iş birlikleri geliştiren, katılımcısına da, ziyaretçisine de yeni ufuklar kazandıran, yarattığı sinerjiyle iş fırsatlarını tetikleyen, yalnızca alım-satımı değil, üretimi de teşvik eden ve ulusal / uluslararası gündem yaratabilen bir tanıma doğru ilerliyor.
 
Esra Taşlıyük
İletişim Uzmanı
esratasliyuk.sitemynet.com
 
 

 

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.