0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Durgunluk dönemlerinde çalışan motivasyonu

0

Durgunluk dönemlerinde çalışan motivasyonu

Türkiye’nin 1970 lerden bu yana yaşadığı jeopolitik ve siyasi değişimler sonucunda, İşletmelerin hem ekonomik alt yapılarında hem de çalışan işgücü tarafında ciddi erozyonlara uğradığı bilinmektedir..

Tarihi geçmişe bakıldığında Türkiye ekonomisinde var olan kırılganlıkların, özellikle üretim ve hizmet tarafında ciddi boyutlara ulaşarak kapanmalara ve hatta ekonomik hayattan silinmelere uğradıkları da görülmüştür.

Personel Yönetimi’nden insan kaynaklarına geçiş ve bugün için yetenek yönetimi şeklinde adlandırılan işgücü tasarımlarda en önemli sorunların başında yetişmiş işgücünün temini ve bunların sürekliliğinin sağlanarak aidiyet kavramlarının arttırılması gelmektedir.

Dünya genelinde ve ülkemizde yapılan bazı anketler ve araştırmalarda, ücretin orta sıralara gerilediği, çalışan için birçok kategoride sosyal ve kültürel desteklerin daha da önem gösterdiği görülebilmektedir.

Verimli işgücü anlayışı ile hareket edildiğinde muhtelif kurumsal eğitimlerle desteklenen çalışan kadro, özellikle kriz ve durgunluk dönemlerinde kişisel kaoslardan kurtulabilmekte ve işletmeye daha verimli olabilmektedir.

2016 yılında yapılan bir uygulamada ve sonucunda oluşan değerlerden yapılan geniş bir araştırmada çıkan sonuçlara göre;

¾     Kurumsal eğitimlerin bitiminde iş başı yapan personelin işe bağlanmada istek artışı

¾     İş başındaki bezginliklerin kısmen giderildiği

¾     Yeni öğretiler ile destekledikleri kişisel gelişimlerden kaliteli iletişim sağladıkları

¾     İletişim şekillerinin değişerek olumlu hava yaratıldığı

¾     Haftalık ölçümlerde rakamsal verilerin işletme lehine düzeldiği

¾     Devamsızlık ve geç kalmaların azaldığı

Gibi olumlu sonuçlara erişildiği izlenmiştir.

Sosyalleşmenin bir gereklilik olduğu bilinen bir gerçektir. Kurumsal eğitimlerin çalışan personel üzerinde sosyalleşme yarattığının yanı sıra daha kaliteli bir iletişim modelleri oluşturduğu da görülen bir sonuçtur.

Kaliteli olduğuna inanılan mevcut kadronun kurumsal eğitimlerle desteklenerek, durgunluk dönemlerinde onlara yapılacak küçük dokunmalar ile morallerinin artırılması, işlerin veriminin artış göstermeye başladığı dönemlerde daha da verimliliğe ulaşılacağı bilinerek hareket edilmelidir.

Saygılarımla,

Sinan Bayraktar

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.