0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Entellektüel Sermaye

0

Entellektüel Sermaye ve İlgili Kavramlar

Entellektüel sermaye hakkındaki akıl karışıklığı onun veri, enformasyon, bilgi, entellektüel varlık ve entellektüel mülkiyet gibi terimlerden olan farklılıkları konusundadır. Bu parçaların her birisi diğerlerinden farklılaştırılabilir, ama aynı zamanda her biri, bir diğer ile dinamik bir ilişki içindedir. Bu terimleri şu şekilde tanımlayabiliriz[1]:

Veri, yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır. Veriler, olaylar hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçekleri ifade ederken[2] enformasyon, genellikle belge şeklinde ya da görsel veya işitsel bir mesajdır. Fark yaratan veri olarak da düşünülebilir.

Bilgi, belli bir düzen içindeki deneyimlerin, değerlerin, amaca yönelik enformasyonun ve uzmanlık görüşünün, yeni deneyimlerin ve enformasyonun bir araya getirilip değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturan esnek bir bileşimidir.[3]

Entellektüel varlık, lisanslı patentler, know-how uygulamalar gibi değer yaratan bilgidir.

Entellektüel mülkiyet, yasal sahiplik taşıyan bilgi (Patentler, ticari marka, telif hakkı ve ticari sırlar gibi) iken entellektüel sermaye, değer yaratma potansiyeli olan bilgidir.

Veriler enformasyonu oluştururken, enformasyonun bilinçli tüketimi ve kullanımı bilgiyi meydana getirir. Tanımsal olarak, entellektüel sermaye işletme örgütü için değerli olan bir varlığa dönüştürülen bilgiyi temsil eder. Bu dinamik bilgi dönüşümü sürecini olanaklı kılan ana etkenler insanlar, teknolojiler ve işletme örgütünün yapısıdır.

Entellektüel sermaye, veri enformasyon ve bilgi arasındaki ayrımlar bir yana bırakıldığında yalnızca iki biçim alır. Bunlardan birincisi yarı kalıcı bilgi bütünü, yani bir görev, kişi ya da kuruluşun çevresinde gelişen uzmanlıktır. Bu tür uzmanlık alanları, iletişim ya da liderlik becerileri, şirketi tercih eden müşterilerin gerçekte neye para ödediklerini ve bunun nasıl fiyatlandırılması gerektiğini (değer teklifi) bilmek, bir kuruluşun proseslerine, değerlerine ve kültürüne aşinalık olabilir. Bilgi varlıklarının ikinci türü olguları, verileri, enformasyonu önünüze getirerek ya da uzmanlığı ve buna eklenen unsurları bunlara gerek duyan kişilere gerek duydukları anda ulaştırarak bilgi bütününü çoğaltan araçlardır.[4]

[1] DEMİRKOL, İsmet, “Entellektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB’de Sektörel Uygulamalar”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2006, s. 57

[2] DAVENPORT, T and PRUSAK, L; “Working Knowledge”, HBS Press, 1998, s. 25

[3] DAVENPORT, T and PRUSAK, L; a.g.e., s. 26

[4] STEWART, Thomas; Entellektüel Sermaye, MESS yayınları, 2000, s. 16

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.