0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

FATİH Projesi Nedir

0

FATİH Projesi Nedir
22/08/2011

Hükumetin eğitim alanında atmış olduğu en ciddi adımlardan birisi hiç kuşkusuz FATİH Projesi adıyla bilinen eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) göre; proje, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle daha küçük yaştan ve eşit imkanlarla yararlanmasını amaç edinmiş ve eğitim sistemimizi 21. yüzyılın gerektirdiği seviyeye taşımak amacını güdüyor. Bu yazımızda ülkemizdekiki ar-ge kapasitesini artırmaktan, eğitim müfredat ve alışkanlıklarını değiştirmeye kadar çok yönlü bir çok etkisi olan FATİH Projesi ve ihalesi hakkında bilgilendirme yapacak, FATİH Projesi nedir sorusuna cevap aramaya çalışacağız.

 
FATİH Projesi eğitimi bilişim teknolojileri ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyor
FATİH Projesi Nedir
Eğitim sistemimize yönelik modernizasyon çalışmaları uzun süredir devam etmekte. Bu anlayış çerçevesinde Hüseyin Çelik döneminde başlayan her okulu bir bilgi teknolojileri (BT) sınıfı hedefi gerçekleşti. Ancak ne yazık ki gerek Talim ve Terbiye Kurulu’nun yetersizliği gerekse öğretmenlere hizmet içi eğitimin verilmemesi bu bilgisayarların atıl hale gelmesine v eğitim müfredatıyla uyumlu hale getirilememesine yol açtı.  Bu durum, MEB’i dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde yeni arayışlara itti. Nimet Çubukçu zamanında başlayan çalışmalarla her sınıfa akıllı tahta, tüm öğretmenlere dizüstü bilgisayar ve internet erişimi için okullara erişim altyapısı kurulmasına yönelik bir proje tasarlandı. FATİH Projesinin finansmanının ise Ulaştırma Bakanlığı’nın iletişim şirketlerinden tahsil etmiş paralarla hayata geçirdiği Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanması kararlaştırıldı. Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hususta varılan ortaklığa dair protokol Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle 22 Kasım 2010 tarihinde imzalandı.

 
FATİH Projesine dair protokol Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla Milli eğitim ve Ulaştırma Bakanları tarafından imzalandı

Projenin kısa hikayesi bu. Başta sınıflara etkileşimli tahta ve öğretmenlere dizüstü bilgisayar alımı şeklinde düşünülen projeye, Başbakan’ın talimatıyla tablet bilgisayar da eklenmiş bulunuyor. Tablet alımı, aslında hükumetin öğrencilere ücretsiz kitap dağıtma projesinin bir devamı olarak görülebilir. Bu şekilde her yıl milyonlarca kitap dağıtmak yerine, öğrencilerin üzerine zimmetli tabletlere gerekli içerikleri yüklemek yeterli olacak. İnternet erişimi sayesinde de öğrencilerin gerekli bilgilere ulaşması çok kolaylaşacak.

Dokunmatik ekran özelliği ile bilinen tablet bilgisayarlar gerek kullanım kolaylıkları gerekse gösterdikleri yüksek performans ile dizüstü bilgisayarların tahtını şimdiden sallamaya başladı. MEB de geri bir teknolojiyi ithal etmemek için tablet alımı konusunda araştırmalara başlamış durumda.

 
Akıllı tahtalar ile etkileşimli bir eğitim modeli düşünülüyor
FATİH Projesi İhalesi
Projeden 40 bin okul ve 620 bin dersliğin faydalanması öngörülüyor. Üç aşamada yapılması planlanan ihaleler ile 2014 yılına kadar tüm okulların proje kapsamına alınması ve bu şekilde tüm okullar için internet erişim altyapısının kurulması ve dizüstü bilgisayar, yazıcı ve  akıllı tahta alımlarının bitirilmesi hedefleniyor. Tablet için ise henüz ihale aşamasında öngörülen bir durum gözükmüyor.

FATİH Projesi Muhtemel Sorun Alanları
Buraya kadar her şey güzel gibi görünüyor. Okullarda etkileşimli tahtalar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ile bilgi çağını yakalayan bir eğitim sistemi vizyonu idarecilere güzel görünüyor olabilir. Ama bu projenin başarısı konusunda kara kara düşünülmesine sebep olacak çok fazla neden var gibi duruyor.

Bu kapsamda hükumetin kafasına en çok karıştıran husus patlama noktasına gelmiş olan cari açık. İhracatın ithalatı karşılama oranının %50′lere yaklaşmış olduğu, cari açığı %10 seviyelerine çıkmış olduğu bir ortamda hükumet çoğu parçası ithal olacak olan bir ürünü edinmekte isteksiz davranıyor.

Hüseyin Çelik zamanında alınan bilgisayarların müfredata ve sınıf içi eğitime entegre edilememesi de büyük problem. Özellikle akıllı tahta ve tablet pc için eğitim içeriğinin ne kadar yeterli olduğu ve öğretmenler için gerekli olan hizmet içi eğitimin yeterli manada verilip verilemeyeceği bilinemiyor.

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.