0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kalite yönetim prensipleri

0

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde yönetmek için, sistematik ve şeffaf yönetim şarttır ve aşağıdaki kalite yönetim prensiplerine dayanır. Bu prensipler sırasıyla 1-Müşteri odaklılık Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterilerinin şimdi ve gelecekteki gereksinimlerini anlamalı, onların koşullarını yerine getirecek şekilde organize olmalıdır. 2-Liderlik Lider, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin kuruluşun hedeflerini başarmasına tam olarak katılımını sağlamak için ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. 3-Yönetime katılım Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluş yararına kullanmasını sağlar 4-Proses yaklaşımı İstenilen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli elde edilir. 5-Sistem yaklaşımı Birbiri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflere ulaşmada ve başarıda kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. 6-Sürekli iyileştirme Toplam performansın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. 7-Kararlarda gerçekçi yaklaşım. Etkin kararlar, verilerin analizlerine ve bilgiye dayanır. 8-Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri Bu yönetim prensiplerinin başarılı olarak kullanımı, taraflara iyileştirilmiş parasal dönüşler, değer yaratılması ve arttırılmış karlılık gibi faydalar getirir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.