0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Liderlik Özellikleri nelerdir? Lider misiniz?

0

Liderlik Özellikleri nelerdir? Lider misiniz?

Bir yöneticinin bilmesi gereken konu başlıkları, Yöneticilik ve liderlik özellikleri nelerdir? Liderin ve yöneticinin olmazsa olmaz özellikleri nelerdir? Ayrıca, liderlik özellikleri doğuştanmıdır? yoksa eğitimler bazı özellikleri geliştirilebilir mi? Yöneticilik eğitimi ile bir yöneticide olması gereken tüm özelliklerinizi geliştirmek mümkündür.

İyi Bir Yönetici ve Liderin Bilmesi Gereken Başlıklar

 • Güncel yönetim kavramları
 • Organizasyonlardaki örgütlenme
 • Kurum kültürü
 • Yönetim faaliyetlerinin özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik
 • Lider Yöneticinin Özellikleri
  • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
  • Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
 • Yönetici ve motivasyon
 • Çatışma yönetimi
 • Pareto analizi
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Yönetici ve karar verme
 • Takım kurma ve yönetme
 • Yöneticinin zamanı yönetmesi
 • Toplantıları yönetme
 • Raporlama ve takip
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Yöneticilik ve Liderlik eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

VİZYON :

Uzağı görerek değişimi öngörmektir. Bu hayallerini başkalarına inandırabilmelidir.

RİSK ALMAK
:

Risk analizi yaparak , vizyonu yakalamak için cesaretle ikna edip eyleme geçmeyi başlatmaktır.Riski paylaşıp yardım edebileceklerle etkin iletişim kurulmalıdır.

SEBAT :

Her aşamada meydana gelebilecek güçlükleri yılmadan yenmektir.

BÜTÜNSEL BAKIŞ :

Bütünü düşünerek , parçalar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ve sonuçlarını kestirebilmektir.

İLETİŞİM :

Çok iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmaktır. Aynı zamanda müşteriler , tedarikçiler, ilgili kuruluşlar ve toplum ile ilişkileri dengeli bir şekilde yürütmektir .

OLUMLU DÜŞÜNCE :

Olumlu iseniz , etrafınız da bundan olumlu olarak etkilenecektir.

TUTARLILIK :

Yarı yolda bırakmayarak , güven verebilmektir.

ÖĞRENMEK :Hatalardan ders çıkarmak ve sürekli araştırarak bilgi edinmektir.

PROBLEM ÇÖZMEK :Olaylar çeşitli açılardan yaklaşarak ve farklı fikirleri değerlendirerek çözüm bulabilme kabiliyet idir.

ODAKLAMAK :

Önemli işleri ayırıp , öncelik koyarak sonuca gitmektir.

DELEGE ETMEK :

Ayrıntılarla boğulmamak için , bazı işleri astlara inisiyatif vererek devretmektir.

KOÇLUK :Astların gelişimine katkı sağlamak ve yönlendirmektir.

Var olmayan kaynakları, ortaya çıkaranlar lider , olan kaynakları etkin şekilde idare edenler ise iyi yöneticilerdir.

Eğer başarılı ve güçlü insanların hayatlarına bakarsanız , onların büyük engellerle karşılaştıklarını görerek , hayrete düşersiniz. Onlar bu zorlukları yenerek , başarılı olmuşlar ve bunun kendilerine kazandırdığı özgüvenle gelecekte çok fazla başarılar kazanmışlardır.

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri Eğitimi

Kaydet

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.