0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

SERTIFIKA PROGRAMLARI

0

Eğitimler

Yöneticilik Eğitimleri

Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi
Bütünsel Liderlik Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Değişim Yönetimi Eğitimi
Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
Ekip (Takım) Çalışması
Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi
Etkili Takım Liderliği ve Sunum Teknikleri Eğitimi
Fasilitasyon Eğitimi
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi
Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi
Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi
Kurum içi iletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi
Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müzakere Becerileri Eğitimi
Arabuluculuk Eğitimi
Satışta Koçluk Eğitimi
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Sunum Teknikleri Eğitimi
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
Yönetimde Koçluk Eğitimi
Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi
Zaman Yönetimi

Satınalma Yönetimi ve Tedarik Zinciri Eğitimleri

Temel Satınalma Yönetimi Eğitimleri

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimleri

İleri Derece Satın Alma yönetimi
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitimi
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi
ileri Satınalma’da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi
ileri Satınalma’da Sözleşme ve Bütçe Yönetimi ile Uluslararasi ve Endirek Satınalma Eğitimi
Uluslararası Satınalma Yönetimi Eğitimi
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi
İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri < /B>

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satinalma Yönetimi Eğitimi
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi
Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi

Diğer Eğitimler

Satın Alma’da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Sertifika Programları

Satınalma Uzmanlık Sertifika Programı
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika programı
Tedarik Zinciri Yönetimine Uzmanlık Sertifika programı

Kalite Yönetimi Eğitimleri

ISO9001:2015 KYS iç Denetçi/Tetkikçi
ISO9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi/Tetkikçi
ISO9001:2015 KYS Temel Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Yalın Yönetim Eğitimi
Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi
Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi
5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi
EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek
Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi
Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Süreçlerle Yönetim Eğitimi
Süreçlerle Yönetim Eğitimi
Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi
Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması
Üretim Planlaması ve Yönetimi
Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi
Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlık Programı
İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi
Performans Yönetimi Eğitimi
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri eğitimi
Davranış Çözümleriyle Mülakat Yönetimi Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri
Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi
4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi
İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi
İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi
İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi
İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi
İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi
İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi
İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji
İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi
İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi
Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi
Ücret Politikaları Eğitimi
Ücret Yönetimi Eğitimi
Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi
Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi
Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal gelişim eğitimleri
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi
Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
Protokol Kuralları Eğitimi
Raporlama Teknikleri Eğitimi
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi</f ONT>
Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi
Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline
Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Ekip (Takım) Çalışması
Eğitimcinin Eğitimi
Fasilitasyon Eğitimi
Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
İnsan Kaynakları Planlaması
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Performans Yönetimi Eğitimi
Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi Eğitimi
Yöneticilik ve Yönetim Becerileri
Eğitimcinin Eğitimi ve Sunum Teknikleri
İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi
Değişim Yönetimi Eğitimi
Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Satışta Koçluk Eğitimi
Sunum Teknikleri Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri
Yönetici Asistanlığında Mesleki ve Kariyer Gelişimi Eğitim Programı
Kriz Yönetimi Eğitimi
Mobing ve Önleme Yönetimi Eğitimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
Toplantı Yönetimi Eğitimi
Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi
Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi
İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi
İkna Yönetimi Eğitimi
Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi
İletişim ve Koordinasyo
n Yönetimi Eğitimi
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi
Toplantı Yönetimi Eğitimi

Satış Pazarlama Eğitimleri

Satış Becerileri Eğitimi
Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi
Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi
Satışta Koçluk Eğitimi
Satışta Koçluk Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Perakende Satış Yönetimi Eğitimi
Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi
Satış Koçluğu Eğitimi
Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi
Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi
İleri Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi
Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi
Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe Eğitimleri

Temel Muhasebe Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri
UFRS Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları UFRS Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri Eğitimi
Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

Finans Eğitimleri

Finansal Analiz Ve Finansal Yönetim Eğitimi
Temel Bütçeleme Eğitimi Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar
Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı
İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi

Yöneticiler için Finans Yönetimi

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi
Yöneticiler için Bütçeleme Eğitimi
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi

Denetim ve Raporlama

İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi

Diğer Eğitimler

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.