0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

TOPLANTI YÖNETİMİ

0

 TOPLANTI   YÖNETİMİ
 
 
 
Genellikle   Toplatılar  verimsiz  ve  karşılıklı  tartışmalarla  geçer.Bu da  çok
değerli  olan  zamanımızı  akmakla  birlikte  stres  yaratır.Toplantıları  etkin
yaparsak , hem   işlerin   planlanması   ve   takibi  ,  hem de  yeni   fikirlerin
bulunması   kolaylaşacaktır.Çoğu  toplantılarımızın  sonunda neleri  yapmamız
gerektiğini  bile  bilmeyiz.Aşağıdaki  maddelere  dikkat  edersek  çok şeyler
kazanırız.
 
 1-Toplantı  öncesi  konu ,  yer , saat  ve  katılacak  kişiler  yazılı  olarak 
     ilgililere    bildirilir. Hazırlık  yapılır.
 
 2-Toplantı  öncesi,  kulis  yaparak  kendi  fikirlerinize  yandaş  toplama
     girişiminde  bulunabilirsiniz.
 
 3-Toplantıya  bir  kişi  başkanlık  eder.
 
 4-Toplantı  başında gündem  hatırlatılıp , konular önem  sırasına  konur.
 
 5-Gereksiz  kişiler  toplantıya  çağrılmamalıdır.
 
 6-Katılan  herkes  konular ile  ilgili  fikirlerini  belirtir.
 
 7-Konu  harici  konuşmalara  girilmeyip , sürelere dikkat  edilir.
 
 8-Karşılıklı  tartışmalara  izin  verilmez.
 
 9-Görsel  araçlar  kullanılır.
 
10-Görüşler  sayısal  ve  gerçek  olarak   kanıtlara  dayanmalıdır.

 
11-Sorun  tamamen  belirlenmeden  çözümlere  geçilmemelidir.
 
12-Toplantı  sonunda ; tüm  katılanlar  neyi , nasıl  ve ne  zaman  
      yapacaklarını   bilmeleri  gerekir
 
13-Toplantı  sonuçları  ilgililere  yazılı  olarak  verilir.
 
 
KAYNAK : Yöneticiler  İçin  Anahtar , Behçet  N. TANKUT

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.