0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yaratıcı Ekip Nasıl Oluşturulur?

0
YARATICI EKİP NASIL OLUŞTURULUR?

Yaratıcılık ancak olaylara yeni bir gözle ve farklı bir açıdan bakıldığında ortaya çıkar. Bir soruya tek bir doğru cevap istenen işyerlerinde yaratıcılık düzeyi sıfıra kadar iner. Yaratıcı kişinin beyninde her çeşit farklı görüş at oynatır ve o bir soruya çok sayıda cevap üretir.

Bir iş kurarken veya mevcut bir işi yapılandırırken en fazla ihtiyaç duyulan yetenek yaratıcılıktır. Ancak yalnız sizin arayış içinde olmanız, yeni yol ve yöntemler aramanız ve yaratıcı çözümler peşinde koşmanız yetmez. Birlikte çalışacağınız kişilerin de belirli düzeyde yaratıcılığa sahip olması gerekir. Yaratıcı ekipler, her tür işte tutunma ve başarı ihtimalini yükseltir.

Özellikle reklamcılık, iletişim, perakendecilik, finans ve bilişim gibi hizmet sektörlerinde yaratıcılık başarının ilk koşuludur. Günümüzde sivil toplum kuruluşlarında da yaratıcılık belirlenen amaçlara ulaşılmasını kolaylaştırıyor.
Bir işyerinde herkes, işleri alışageldiği şekilde yaptığında, yaratıcı fikirler ortaya çıkmaz. Sıkı bir denetim ve disiplin anlayışının egemen olduğu işyerlerinde yeniliklere yönelik yaratıcı fikirlere iyi gözle bakılmaz. -Eski köye yeni icat çıkaranlara- neredeyse disiplinsiz bir bozguncu muamelesi yapılır.

Yaratıcılık ancak olaylara yeni bir gözle ve farklı bir açıdan bakıldığında ortaya çıkar. Bir soruya tek bir doğru cevap istenen işyerlerinde yaratıcılık düzeyi sıfıra kadar iner. Yaratıcı kişinin beyninde her çeşit farklı görüş at oynatır ve o bir soruya çok sayıda cevap üretir.

Yaratıcı ekibi oluştururken aşağıdaki önerilere kulak vermen yararlı olabilir:
Farklı bakış açısı olanları seç: Ekibinize iş arkadaşı seçerken, sıra dışı düşüncelere sahip ve herkesin göremediğini görebilen kişileri tercih edin. Bu kişiler giyim-kuşam, işe devam ve disiplin konusunda çoğunluğun katlandığı kurallara karşı çıkar ama sen, onları anlayışla karşılayarak yüksek verim almak zorundasın.

Özgür bir tartışma ortamı oluştur: Yaratıcı öneriler, bürokratik ve hiyerarşik bir yapıya sahip şirketlerde yeşeremez. Siz, iş arkadaşlarınızın yeni önerilerine burun kıvırıp, dudak büktüğünüzde yenilikçiler kabuklarına çekilir ve yalnız kendilerinden istenilen şeyleri yapar. İşyerinde demokrasiyi derinleştirecek önlemler aldığında, yaratıcılık düzeyi hızla yükselir.

Yaratıcılığın izini sür: Kafaları yeniliklere dönük olarak çalışan yaratıcı kişiler, dışarıdan bencil, küstah ve ukala insanlar olarak görülür. Sen, yetenekli bir ekip yöneticisi olarak onların gerçek kişiliklerini ortaya çıkarabilirsin.

Kendi kendine motivasyona öncelik ver: Yaratıcı elemanların motivasyonuna özel bir önem verip, gerekli teşvik ve desteği sağladığınızda ekipten gelen orijinal önerilerin sayısı hızla artar. Ancak sizin esas göreviniz insanların kendi kendilerini motive edecekleri bir ortamı oluşturmak olmalı. Kişinin içinde yaratıcı çalışmaya yönelik bir tutku ve yeni bir şey bulmanın heyecanı yoksa, senin dışarıdan yaptığın motivasyon aşısı tutmaz.

Sıcak bir iş ortamı kur: Yaratıcı kişileri işyerinde tutmak için, onların en rahat şekilde fikir üretebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmanız gerekir. Yaratıcı ekibin çalışma ortamı, kuluçkadaki yumurtanın aradığı sıcaklıkta olsun.

Yaratıcılığı hayatın içinde geliştir: Yaratıcı elemanlara, bir serada yetiştirilen nadide bitkiler gibi baktığınızda, beklediğiniz verimi alamazsın. Yüksek verim için bu ekibin, diğer çalışanlarla, müşterilerle ve dış dünya ile bağlantılarını güçlendirmelisiniz.

Sabırlı ol: Yaratıcı ekiplerin yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarının sonuç vermesi bazen umulandan daha fazla zaman gerektirir. Girişimci olarak siz sabırlı olacak ve elemanlarını ikide bir sıkıştıramayacaksın.

Aynı dilden konuşmayı sağla: Ekibindeki kişilerin çoğunluğu sıra dışı insanlar olduğu için yönetim sürecinde epey zorlanacaksın. Ekibin aynı dilden konuşması ancak senin alacağın önlemlerle mümkün olacak.

Türkiye-de iş dünyası son yıllarda yaratıcı kişilere ve yeni fikirlere her zamandan fazla ihtiyaç duyuyor.

‘Yeni’nin güçlenmesi toplumun her kesiminde orijinal görüşlere hoşgörü ile bakmakla mümkün olacak. Bu nedenle bize biraz aykırı, komik, uçuk ve marjinal gelse de her fikir ve önerinin tartışılmasına imkan vermek zorundasın.

Kaynak : www.referansgazetesi.com

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.