0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İNSAN KAYNAKLARI İLANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ?

0

 
İNSAN KAYNAKLARI İLANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ?

 

Günümüzde, kuruluşların aradıkları nitelikli personele ulaşabilmek için kullandıkları en geçerli, etkili ve maliyeti düşük yöntem personel ilanlarıdır. Medyada, özellikle insan kaynakları sayfalarında son zamanlarda ortaya çıkan yoğunluk, personel ilanları arasında ön plana çıkmanın giderek daha zor hale gelmesine neden olmaktadır. Bu amaçla firmalar ilanlardan arzu edilen sonucu alabilmek için son zamanlarda daha profesyonel ilanlar tasarlamakta ve rekabet ortamında istihdam etmek istedikleri adaylara ulaşmayı arzulamaktadır. Personel ilanının ilk amacının, sağlıklı bir seçimi sağlamak için mümkün olduğu oranda çok sayıda nitelikli adaya ulaşmak olduğu artık bütün firmaların kavradığı bir olgu olarak ortaya çıkmıştır.

 

Öte yanda ülkemizde iş arayışı içerisinde olan kişilerde, ilanlara başvururken daha seçici olmaya başlamışlar ve özellikle ilanı iyi tasarlayan ve ne istediğini bilen firmalara başvuru yapmayı tercih etmektedirler. Özellikle, insan kaynakları ilanının hangi medya organında yayınlandığı önemli bir özellik olarak ortaya çıkmıştır. Firmalarda medya organlarının okur profillerini tam anlamı ile irdelemeye başlamışlar ve bu yönde ilan yayınlamayı hedeflemişlerdir.

Bu aşamada ilan yolu ile başvuru yapan adaylarında, ilanların bazı özelliklerini tam olarak algılamasında fayda vardır. Çünkü ilanda belirtilen bütün unsurlar, iş görüşmesi aşamasında size yol gösterecek ve firmanın ciddiyetini ve bu konuya verdiği önemi belirtecektir.

ADAY OLARAK İRDELEMENİZ GEREKENLER:

 

 • İlanın, objektif ve amaca yönelik olmalısına dikkat edin; çünkü ülkemizde birçok firma personel ilanlarının daha çok reklam özelliğini ön planda tutarak, aranan nitelikleri belirtmekten ziyade firmalarını tanıtıcı paragraflara gereğinden fazla yer vermektedirler. Bu yaklaşım oldukça sakıncalı ve hedef kitleye ulaşmayı engelleyicidir. İlanın giriş paragrafında firmanın en önemli tanıtıcı özellikleri (sektör, kapasite, çalışan sayısı, firma ölçeği ve gelecek planları vb. ) belirtilmeli ve yanıltıcı bilgiye yer verilmemelidir. Bu bilgilerin ilanda yer alması ve doğru olması başvuran adayın güvenini kazanmanın ön şartıdır. Eğer firma isminin gizlenmesi gerekiyorsa, çalışılan sektör muhakkak belirtilmeli, firmanın orta veya uzun vadeli planlarına yer verilmelidir . Ülkemizde firma ismi gizli tutulan ilanlara danışmanlık firmaları istisna olmak kaydı ile adayların başvuru yapmakta oldukça çekingen davrandıkları gözlenmektedir.
 • İlanın açıklayıcı olması firmanın ilan edilen pozisyonu ne kadar tanıdığını ve iş tanımını ne oranda oluşturduğu konusunda ipuçları verir.
 • İlan formatına ve boyutuna dikkat edin. İlanın boyutu ilan edilen pozisyonla doğru orantılı olmalıdır. Bir pozisyonun firma tarafından ne derece önemsendiği, o ilanın niteliği ve içeriği kadar boyutu ile de ilgilidir. Boyutları olması gerekenden küçük personel ilanlarına başvuruların, hem nitelik hem de nicelik açısından yeterli olmadığı istatistiki açıdan saptanmıştır. Örneğin Genel Müdür ilanı yayınlanıyor ve bu ilan bir kibrit kutusu büyüklüğünde ilan formatı içerisine koyuluyorsa, firmanın bu pozisyona verdiği değer tam anlamı ile ortaya çıkmaktadır.
 • Pozisyonun gerektirdiği nitelikler mümkün olduğu kadar detaylı ve abartmadan aktaran ilanlar daha çekicidir. Pozisyonun ön koşulu olan bir niteliğin ilanda yer almaması, ilan sonrası mülakatta firma yetkilisinin zor duruma düşmesine neden olmakta, firmanın güveninirliği sarsılmaktadır. Örneğin, pozisyon çok fazla seyahati etmeyi gerektiriyor ve ilanda belirtilmiyorsa, bu durum mülakat aşamasında problem yaratabilmekte ve iki taraf için de zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır.
 • İlan edilen pozisyon eğer firma içi veya dışı eğitim ile destekleniyorsa bu firmanın çalışanlarına verdiği değeri ortaya koyar.
 • İlanda gözden kaçırmamanız gereken bir diğer noktada pozisyonun bağlı olduğu ve rapor vereceği bölüm, yönetici ünvanının belirlenmiş olması gerekliliğidir. Ayrıca alt kadrosu da belirtiliyorsa olumlu bir değer kazanmaktadır.
 • Ülkemizde çalışanların ilanlarda özellikle görmek istedikleri, ekip çalışmasını ön planda tutan bir yaklaşımın varlığının ilanda ön plana çıkarılmasıdır.
 • İlanın dili yalın olmalı ve dilbilgisi kurallarına
  tamamen uyulmalıdır. Bazı kuruluşlar personel ilanlarında yabancı dil kullanmayı tercih etmektedirler. Bunun amacı pozisyonun yabancı dil gerektirmesi ve dil bilmeyen adayların başvurmamasını sağlamaktır. Buna karşın son zamanlarda birçok firma bu yöntemi yanlış kullanmakta ve yabancı dil gerektirmeyen pozisyonlar için bile yabancı dilde ilan hazırlamayı tercih etmektedirler. Bu yanılgı, iş analizi aşamasında iş gereklerinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmakta ve hedef aday kitlesine ulaşılmasını tamamen etkilemekte, ilana başvuruların azalmasına neden olmaktadır. Bu konudaki yanılgılar yüzünden, adaylar hangi pozisyonun gerçekten yabancı dil bilgisi gerektirdiği konusunda yanlış yönlendirilmektedir.
 • İlanın içeriğinde başvuruların kesinlikle gizli tutulacağı bilgisini muhakkak kontrol edin. Maalesef ülkemizde bu konuya profesyonelce yaklaşan çok az firma vardır.

 

Kariyer.net

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.