0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşe Başlama ve Oryantasyon Programları

0

Günümüzde varolan küresel rekabet ortamında şirketler için en büyük tehlike, her geçen gün artan verimlilik içerisinde kendini yenileyemeyip, üretimini arttıramamaktan dolayı piyasada eriyip gitmektir. Bu yüzden, başta insan kaynakları yönetimi olmak üzere, günün koşullarını yakalayabilmek için, şirketler birçok eğitim programları hazırlamakta ya da hazırlatmaktadır. Küreselleşmeye doğru yol aldığımız şu günlerde, iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kalkan ülke sınırları ve bilgiye ulaşımdaki kolaylıklar, bizleri “bilgi çağına” getirmiştir. Dolayısıyla, çağımızda en önemli üretim mekanizması düşünen insandır.

Şirketlerin verimlilik arttırma hedeflerindeki en büyük gücü ise, yine insandır. Bu düşünceden yola çıkılarak, bir şirketin çalışanlarının ilk gününden son gününe kadar en verimli ve en hızlı şekilde çalışmaları, o şirketi başarıya götürecek en önemli yollardan bir tanesidir. Bilgi ve hızın kesiştiği bir dönemde, şirket çalışanlarının işlerine en çabuk ve en verimli şekilde adapte olmaları artık vazgeçilmez bir unsur. Bu yüzdendir ki, günümüz şirketleri, yeni işe aldıkları ya da görev alanını değiştirdikleri personelinin, yeni görevine, yeni çalışma ortamına, yeni iş arkadaşlarına, yeni bir firma kültürüne ve yeni yöneticilerine uyum sağlamaları amacı ile çeşitli oryantasyon programları uygulamaktadırlar.

Yeni işe uyum sürecinde en önemli etken zaman ve sağlanan bilginin içeriğidir. Oryantasyon, çalışacak olan kişi işe gelmeden başlar ve iş ortamına uyum sağlayıp, en verimli şekilde çalışana kadar devam eder. İlk etapta sağlanacak olan bilgilerin tamamen genel ve işe başlamadan önce gerekli olan bilgiler olması gerekir.

Fazla ve gereksiz bilgi, işe yeni başlayan kişinin gerçekten ihtiyacı olan bilgilere önem vermemesine sebep olacaktır. Oryantasyon programının içeriği, kişiden kişiye değişmelidir. Bir başka deyişle, oryantasyon programı mekanik değil, pratik olmalıdır ve kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir.

Yeni işe başlayan bir personelin en çok ihtiyacı olan şey, kendini rahat hissetmesi ve verilen sorumlulukları yerine getirebileceğine inanmasıdır. Bu yüzden, işe yeni başlayan bir kişiye uygulanacak olan oryantasyon programı dört ayrı konuyu kapsamalıdır:

· Çalışma arkadaşlarına uyum ve çalışma ortamının benimsetilmesi: İlk çalışmasını bir grup içinde yapmasını sağlamak hem grup arkadaşlarıyla tanışmasını sağlayacak, hem de sorumluluk paylaşımı aracılığı ile arkadaşlarının güvenini kazanma imkanına sahip olacaktır. Mutfak, banyo ve çalışma odaları gibi ortak kullanım mekanlarının tanıtılması asimilasyon dönemini kolaylaştıracaktır.

· Alacağı görevin niteliğini ve kendinden ne beklendiğinin açıkça belirtilmesi: Şirketin yeni personelin çalışmasında nelerin beklediğini ilk etapta sormaktan kaçınacak olan çalışana ihtiyacı olan bütün detayları vermek daha verimli bir çalışma yapmasını sağlayacaktır.

· Verilen görevi başarabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğuna dair moral verilmesi: Getirildiği pozisyonu hakkettiği ve bilgi, becerisinin verilecek işleri yapmaya yeterli olduğunun vurgulanması çalışanın kendine olan güvenini arttıracak ve daha yaratıcı üretmesini sağlayacaktır.

· Şirket kurallarının ve şirket kültürünün net bir şekilde anlatılması: Mevcut kuralların anlatımı çalışanın üzerinde baskıyı kaldıracaktır ve bir derece özgürlük sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen görevler, şirket yöneticilerinin ve şirketin insan kaynakları bölümünün yapması gerekenlerdir. Fakat bu iki ayrı grubun yapması gerekenler kendi içlerinde farklılık gösterir.

İnsan kaynakları bölümünün görevi daha çok resmi bilgileri sağlamaktır. Şirketin tanıtımı, şirket düzeninin anlatımı ve gerekli evrakların hazırlanması insan kaynakları bölümünün yapması gereken belli başlı görevlerdir.

Oryantasyon programında yöneticinin görevi bireysel bilgileri sağlamaktır. Bu noktada, yöneticilere büyük görev düşmektedir. Çalışma alanındaki fiziksel ortamların tanıtımı, çalışma arkadaşları ile tanıştırılması, görevin tayini ve yapılacak iş ile ilgili detaylar yönetici tarafından verilmelidir. Yöneticinin bir başka rolü ise, işe yeni başlayan bir kimseye yardım için her zaman hazır olduğunu hissettirmesidir.

Her ne kadar çalışan kişinin yeni işine uyumunu sağlamak büyük bir oranda şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin görevi olsa da, işe başlayan kişiye de azımsanamayacak derece yükümlülükler düşmektedir. Öncelikle, şirket ve gelinecek pozisyon hakkında bilgi toplamak ve işin uygun olup olmadığına karar vermek, işe başlayan kişinin işe başlamadan önce yapması gereken en önemli davranıştır. İşe başlandıktan sonra, yazılı kuralların dışında şirket geleneğinde var olan “yazısız kuralların” öğrenilmesi, çevresine karşı olumlu davranışlarda bulunması, çalışma saatlerine uygun hareket etmesi ve kendisine verilen görevleri en iyi şekilde tamamlaması kişinin yeni işine uyumunu sağlamanın yanı sıra, başarılı olmasını da sağlayacaktır.

Anlaşılacağı gibi, yeni işe uyum süreci, şirket ve çalışan arasında yapılacak koordineli bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu süreç ne kadar çabuk aşılırsa, üretim de o kadar çabuk artacaktır.

Personelin işe başlamadan önce kendisine gönderilen bilgilerden, işe başladığı gün, çalışma ortamının, çalışma araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasına kadar bir aya varabilecek olan bu sürecin başlıca amacı, çalışana şirket için önemli olduğunu hissettirmek ve çalışmak için ihtiyacı olan konfor ve kendine güveni sağlayabilmektir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.