0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çalışan Gelişiminde Şirketin Rolü

0

Başarılı şirketlerin, devlet ve eğitim kurumlarının temelini başarılı çalışanları oluşturur. Bu nedenle yetenekli elemanların ilgisini çekmek ve onları elde tutabilmenin önemi şirketler açısından her geçen gün daha da artmaktadır.

Yapılan araştırmalar, işten ayrılan çalışanların şirketlere maliyetinin çok yüksek olduğunu desteklemektedir. Çalışmalar, işten ayrılan yetenekli çalışanların şirketlere maliyetinin, ayrılanın yıllık ücretinin %70'i ile %200'ü arasında değiştiğini göstermektedir. Yeni elemanın işe alınma sürecindeki ilan ve işe alım masrafları, oryantasyonu, uyum sürecindeki performans düşüklüğü, eski çalışana sadık müşterilerin kaybı bu maliyetleri oluşturan ana etmenlerdendir.

Harvard Management Update (Haziran 1998)'de, 10 yöneticiden 9'unda, çalışanların, ücrete bağlı nedenlerden dolayı işlerinden ayrılma veya çalışmaya devam etme kararını verdikleri düşüncesinin ağır bastığına değiniliyor. Fakat aslında durum böyle değil. Ücret bir faktör olsa da çalışanlar, işin niteliğini, yöneticilerinin yetkinliklerini, öğrenim ve kişisel gelişim fırsatlarını iş tatmininde ana faktörler olarak görüyor.

Dolayısıyla kıyasıya bir rekabet ortamının hüküm sürdüğü iş dünyasında, farklılık yaratmak için sahip oldukları en önemli unsuru çalışanları olarak gören şirketler, çalışanlarının gelişimine yatırım yapan programları desteklemek durumundalar. Çoğu şirket “çalışan eğitimi ve gelişimi” ni klasik sınıf eğitimi olarak uygulayabilir. Tabi ki bu kavram daha geniş çaplı bir süreci içermektedir.

Çalışan gelişim programlarının ana öğeleri; çalışanın liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, yönetici tarafından eğitilmesi, 360 derece geri-bildirim değerlendirmeleri ve çalışanın kişisel gelişiminin planlanmasıdır.

İşveren tarafından izlenecek “çalışanın gelişimi” sürecinde, çalışanlarına kariyer gelişim fırsatlarını iletmek, gerekli eğitim ve öğretim imkanlarını sunmak, çalışana yeni yetkinlikler geliştirmesi için fırsatlar yaratmak, geri bildirim ve değerlendirmeler ile ileri adımları ortaya çıkartmak ve çalışanın izleyeceği hareket planını belirlemek yer almaktadır. İşverenlerin eğitim amaçlı kullanacağı yöntemler arasında ise seminerler, bilgisayar destekli simülasyon programları, takım çalışmaları, gelişim kitapları gibi çok farklı eğitim alternatifleri yer alabilir.
Çalışan gelişiminde formal eğitimin yanında yöneticinin üstleneceği rol de çok önemlidir. Çünkü çoğu çalışanın gözünde yöneticisi veya süpervizörü şirketi temsil eder. Çalışan yöneticisinin kendi gelişimi ile ilgili olmasını, onu yönlendirmesini ve öğrenme sürecinde yardımcı olmasını bekler

Yöneticiler belirli bir zaman dilimini, astlarına akıl hocalığı yapmak, farklı projelerde görevler vermek, astlarının geliştirilecek yetkinliklerini ortaya çıkarmak için ayırarak çalışan gelişimini sağlamalıdır. Bu gelişimi sağlamanın bir yolu da kişiye planlı olarak bir dizi sorumluluk ve görev vererek onun gelişimine destek olmaktır. Çalışana özel hazırlanan bu programın tüm detaylarını yönetici belirlemiş olmalıdır.

Maalesef günümüz iş dünyasında yöneticilerin çalışan gelişimine harcayacağı yeterli zamanı olmadığı konuşuluyor. Yöneticiler astlarına yeterli zamanı ayırmadıkları için veya onlara gerekli geribildirimi vermedikleri için sorgulanmıyor. Şirketler buna izin verdiği sürece de bu problem sürecek gibi görünüyor. Bu durumda şirketlerin İnsan Kaynakları bölümlerine önemli bir görev düşüyor: Yöneticileri bu konuda yönlendirerek, onları çalışanlarına gerekli zamanı ayırmaları için ikna etmek.

Yalnızca kişinin çalıştığı şirket veya bağlı olduğu yöneticisi değil, çalışanın kendisi de kariyer hedefleri doğrultusunda kendi kişisel gelişimleri için sorumluluk almalıdır. Kariyer hedefleri onların ana motivasyonu olmalıdır. Teknolojideki hızlı değişimin ve dünya çapındaki rekabetin eğitimli çalışanlara duyulan ihtiyacı daha da arttırdığı günümüzde, çalışanlar sürekli öğrenen bireyler olma konusunda çaba sarfetmelidirler.

Çalışanın izleyeceği kişisel gelişim sürecinde; kariyer hedeflerini işverene iletmek, bilgi düzeyini arttırmak için araştırmalar yapmak, eğitimlere katılmak, tecrübe kazanmak için yeni projelerde görev almak, geri bildirim ve değerlendirmeler ile ileriye yönelik adımlarını belirlemek ve kişisel hareket planını oluşturmak yer almaktadır.
Şirketler, kaliteli ürün ve hizmet sunmak, değişime açık olmak ve yaratıcı olabilmek için çalışanlarının gelişimini şirket ajandasında; çalışanlar ise kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için bireysel gelişimlerini ajandalarında öncelikli ve daimi tutmak zorundalar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.