0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İhbar süreleri, İstifa halinde ihbar süreleri kaç haftadır?

0

İhbar süresi ne kadardır?

İstifa halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir. İhbar süreleri çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İhbar süreleri;

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta olarak belirlenmiştir.
Bu sürelere uymayan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ancak işten ayrılma (istifa) halinde ne kadar süreyle aynı  yerde çalışmaya ilişkin düzenleme iş sözleşmesinde yer alıyor olabilir. Bu sebeple işe girerken imzaladığınız iş sözleşmesini incelemek gereklidir. İhbar süresinin ne kadar olduğunu işyerinizde personel işlemlerine bakan birimden öğrenebilirsiniz.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.