0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstifa dilekçe örneği indir 2

0

İstifa dilekçe örneği indir 2

 

………………………………………………………………………………….. LTD. ŞTi.

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……./……/2014 tarihinden buyana firmanızın ……… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle …../……./2015 tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İşyerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek, ayrılışımın yapılması hususunda;

         Gereğini arz ederim.

PERSONELİN
ADI-SOYADI İMZASI

PERSONEL BİLGİLERİ

Tc.no:
Sigorta No:
Adres:
Cep No:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.