0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstifa etmenize rağmen Alacağını alamayanlar için dilekçe örneği

0

İstifa etmenize rağmen alacağınız ödemeler varsa…

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,

./…/…. tarihinden bu yana firmanızın ……… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İşyerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:

Personel Bilgileri

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
Cep Tel. No:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.