0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mavi yaka istifa dilekçe örneği

0

Mavi yaka istifa dilekçesi

Tarih: …./….. /……

……………….’ne,

……………………………. adresinde bulunan işyerinizde   …./….. /…… ve ….. /….. /….. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan  …./….. /…… (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İşçinin bilgileri:

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
İmza:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.