0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kurumsallaşmanın Yolu İnsan Kaynaklarından Geçer

0

Müge YALÇIN
Ernst&Young İnsan Kaynakları Danışmanlığı Bölüm Başkanı

İş dünyası, uzmanlar ve danışmanlar, KobiFinans Dergisi-nde KOBİ-lerin sorunları için çözüm geliştiriyorlar. Ernst&Young İnsan Kaynakları Danışmanlığı Bölüm Başkanı Müge Yalçın, kurumsallaşmanın 1. yolunun insan kaynaklarından geçtiğini söylüyor.

KOBİ’ler insan kaynakları kavramına uzak mı?
KOBİ’ler, girişimci özelliğe sahip kişilerin kurduğu, varlıklarını sürdürebilmek için de alt yapılanmadan çok, satış ve üretime odaklanmak zorunda kalan işletmelerdir. Bu nedenle bir süre sonra kısır döngüye giriyorlar. Şirket küçükken yalnızca tek bir patron ve sağ kolu pozisyonundaki yönetici, tüm işlere ve detaylara hakim oluyor. Ancak işletme ve haliyle işler büyümeye başladığında aynı alışkanlıkları sürdürdükleri için saati geldiğinde işlerini devredebilecekleri, delege edebilecekleri birilerini istihdam etmiyorlar. Bu nedenle ya neredeyse 24 saat çalışıyor ya da istedikleri büyümeyi sağlayamıyorlar. Oysa, KOBİ’ler için iyi bir sistem kurmak, sistemin çalışmasını sağlayacak doğru insanları işe almak, performanslarını takip etmek hayati önem taşır. Kurumsallaşmış şirketlerde sistem ve alt yapının çok iyi oluşturulduğunu görürsünüz. Ayrıca bu tür şirketlerde organizasyon yapısının iyi belirlendiğini, iş tanımları, görev ve sorumlulukların net olarak tarif edildiğini, performans ölçme kriterlerinin açık olduğunu ve çalışanların kariyer gelişiminin ve kariyer yönetiminin sağlandığını görürsünüz. Kurumsallaşmaya giden yolun bir bölümü insan kaynakları kavramından geçer. Kurumsallaşmış şirketler daha uzun vadeli plan ve stratejiler çerçevesinde hareket eder ve yönetici pozisyonlarına da bu stratejileri gerçekleştirecek kişileri seçerler. KOBİ’ler de, hedef, vizyon ve stratejilerini doğru olarak belirlemeliler. Bu altyapıyı kurmak için vakit ve kaynak ayırmaları, hedeflerine daha çabuk ulaşmalarını sağlar. Bunun yanında yönetici ve çalışanların kalitesinin, şirketin yarattığı ürün ve hizmetlerin kalitesinde doğrudan etkili olduğu da gözardı edilmemeli.

İnsan kaynakları, bir KOBİ’ye neler kazandırabilir?
Bu kavram ele alınırken, iki nokta iyi anlaşılmalı; ilki o işletmede çalışan profesyoneller, diğeri ise insan kaynakları fonksiyonu ve bu fonksiyonu icra eden insan kaynakları departmanıdır. İnsan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından biri, şirketin ana ve destek faaliyetlerini yürüten birimlerin ve şirket çalışanlarının organizasyondaki görevlerini yerine getirirken bir yol haritası oluşturmak olmalı. İnsan kaynakları, her bir fonksiyonda görev alacak kişinin tam olarak neden sorumlu olacağına dair bir iş tanımı oluşturmalı, bu görevi yerine getirecek çalışanın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini belirlemeli, çalışanların performanslarını takip etmeli ve buna paralel olarak ücret ve prim sistemini oluşturmalı. Ayrıca performanslarını artıracak eğitim ve gelişim programlarını sunmalı, hem çalışanların kariyer gelişimini takip etmeli, hem de şirketin gelecek yöneticilerini yetiştirerek yedekleme planlarını saptamalı; bu yol haritasını oluştururken yapılan ve yapılması gereken çalışma düzenlemeli.

İnsan kaynakları departmanı oluştururken nasıl bir yöntem izlenmeli?
İnsan kaynakları yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınması gerekir. Şirketin kuruluş amacı, uzak gelecekte yapmak istedikleri, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yollar şirketin organizasyon yapısının oluşturulmasına ve süreçlerin tasarlanmasına girdi teşkil eder. Organizasyon yapısı ve süreçleri ya da başka bir deyişle ‘iskeleti’ tanımlanmış olan bir şirketin katma değer yaratabilmesi ve üretebilmesi için işlerin ve bu işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışların belirlenmesi gerekir. İnsan kaynakları stratejileri ve sistemleri, şirketin bünyesindeki işler ve bu işleri en iyi şekilde yapabilmek için gerekli olan yetkinlikler baz alınarak oluşturulmalı. Böylece insan kaynakları sistemlerinin işleyişi tamamıyla şirketin ulaşmak istediği nokta ile örtüşebilir.

Kaynak: KobiFinans Dergisi 6. Sayı

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.