Depo Eğitimi

Şirket Pusulasını Kullanma Kılavuzu: Oryantasyon

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Yaşamda karşılaşılan her yenilik, insana ilk bakışta biraz ürkütücü görünebilmektedir. İlk kez gidilen bir ülkede, kalacağı oteli bulmak için kişi ya saatlerce dolaşıp oteli arayacak ya da diğer seçeneği kullanıp birine soracaktır. Bilinmeyen bir ortamda yol gösteren birinin varlığı, kişiyi hem zaman kaybından hem de belirsizlik duygusundan kurtaracaktır. Aynı şey bir işletmede işe yeni başlayan kişiler için de geçerlidir. İçinde bulundukları yeni ortam ve insanlara adapte olabilmelerini kolaylaştıracak oryantasyonun sağlanması ise genellikle işletmelerdeki insan kaynakları departmanlarının görevidir.
Kurumsallaşmış büyük firmalar, oryantasyonun sosyalizasyon sürecine olan kısaltıcı etkisinin bilincinde oldukları için, işe yeni başlayan çalışanlarına şirket, iş ve kurum kültürü hakkında oryantasyon sağlamaya önem vermektedirler. İşe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon yapmanın amacı, iyi bir ilk izlenim edinmelerini ve işe başlamadan önce iş hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca işe yeni başlayan çalışanların hedeflerini ve beklentilerini belirlemek, ilk andan itibaren işe katıldıklarını hissettirmek, memnuniyeti arttırmak ve yeni çevreye kolayca adapte olmaları sağlamak oryantasyonun işlevleri arasındadır. Oryantasyon, çalışanları doğru yönde ilerletmek ve onlara, kendilerine verilen araçlarla neler başarabileceklerini göstermektir. Bunların dışında oryantasyon, işe yeni başlayan çalışan ve işveren arasındaki ilişkinin kısa süre içerisinde kurulmasına yardım etmektedir.
İyi bir oryantasyon, işverenin yeni çalışana işi öğretmek için harcayacağı zamanı minimuma indirir ve işe yeni başlayan çalışanların duyabilecekleri endişeyi azaltır.

İki tür oryantasyon vardır:

  1. Genel Oryantasyon: Adından da anlaşılacağı gibi, bu oryantasyonda çalışanın yapacağı iş ana hatlarıyla gösterilmekte ve departmanlar, iş yerinin genel politikaları, prosedürler, ücretlendirme, güvenlik gibi konularda kendisine gerekli bilgiler verilmektedir. Genellikle, Genel Oryantasyon, bölüm yöneticisinin de küçük yardımlarıyla, personel departmanı tarafından gerçekleştirilir.
  2. İş Merkezli Oryantasyon: Bu oryantasyonda çalışana kuruluşun işlevi ve çalışanların kuruluşa uyumu, iş sorumlulukları, beklentiler ve görevler, politikalar, prosedürler, kurallar ve düzenlemeler, işyeri planı gibi konularda bilgiler verilmektedir. İş merkezli oryantasyon en etkili şekilde, ilgili süpervizör ve/veya yönetici tarafından verilebilir; çünkü verilecek tüm bilgiler onun pozisyonuna özel olacaktır. Genellikle oryantasyon süreci süpervizörlerin ve çalışma arkadaşlarının yardımlarıyla sürmektedir.

Oryantasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Oryantasyona en önemli bilgiyle başlanmalıdır.
  • Oryantasyon hem insana, hem de prosedürlere ve işlere önem vermelidir.
  • Çalışanların, insanların sosyal ortamda ve iş ortamında nasıl davrandıklarını görebilme şansına sahip olmaları sağlanmalıdır.
  • Çalışan kendinden daha deneyimli biriyle iş arkadaşı yapılmalıdır. Ancak bu kişi öğretmeyi, deneyimlerini paylaşmayı seven ve kişiler arası iletişimde iyi olan biri olmalıdır. Böylelikle oryantasyon süreci çok daha hızlı ilerleyebilecektir.
  • Çalışanı, hem bilgiyle hem de insanlarla kontrollü bir şekilde tanıştırmak gerekmektedir. İşe yeni başlayan biri her şeyi bir anda kavrayamayabilecektir. O nedenle bu konuda aceleci davranmamak gerekmektedir.

Kurum Kültürü ve Yarattığı Farklılıklar
Her kurumun kendine ait bir kültürü vardır. Çoğu organizasyon belli bir kültür yaratmak için uğraşmamaktadır. Organizasyonun kültürü, o organizasyonun kurucularının ya da yöneticilerinin değerlerine bağlı olarak, farkında olmadan yaratılır.
Pek çok organizasyon farklı kültürlerle yaşamlarına devam etmektedir. Özellikle de dünya üzerindeki insanların, kültürlerin ve değerlerin canlılığı düşünülürse, bunun ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır.

Yaşanan son gelişmelerle kurum kültürü çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Şirketler, çalışanlarını şirketin sahipleriymişçesine sorumlu hissetmek, düşünmek ve öyle davranmak konusunda cesaretlendirmekte ve bunun karşılığında da onlardan her an hazır olmalarını beklemektedirler. Bu amaçla da takım çalışmasına büyük önem vermektedirler.
Kültür, bireycilik – toplulukçuluk çerçevesinde ele alındığında bireyci kültür yapısına sahip toplulukların, toplulukçu kültür yapısına sahip topluluklardan duygu, düşünce ve davranış açısından farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bireyci kültür yapısına sahip işletmelerde bireyler arasındaki bağlar zayıf ve rekabet fazlayken, toplulukçu kültürlerde kişiler arası etkileşim ve işbirliği fazla görülmektedir. Böylelikle işe yeni başlayan çalışanın kurum kültürünü öğrenmesi adaptif bir değer taşımaktadır. Kuruma yeni giren çalışana verilecek olan oryantasyon da kurumun sahip olduğu kültür çerçevesinde şekillenecektir.

Oryantasyonda Yöneticinin Rolü
1980’lerin ortalarına kadar, yeni gelenlere uygulanan oryantasyona yöneticiler katılmamaktaydılar; çünkü eski yönetim yaklaşımlarına göre çalışanlar ve işverenler arasındaki mesafe oldukça açık görünmekteydi. Ancak günümüzde küreselleşmeye ayak uydurmak için değişim yönetimini uygulayan şirketler, ayakta kalabilmek için her alanda olduğu gibi, yeni gelenin oryantasyonu konusunda da değişime uyum sağlanmasının öneminin bilincindedirler. Yöneticilerin de oryantasyon programına dahil olması, hem çalışanların yöneticilerin artık daha “ulaşılabilir” kişiler olduğunu görmeleri ve onlarla doğrudan iletişim kurabilmeleri hem de yöneticilerin çalışanların sorunlarını dinleyebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle yöneticiler “gözlemleme” şansına sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, yöneticilerin ilk gün yeni geleni karşılaması, onunla ilgilenmesi, karşılıklı beklentiler hakkında konuşması, işe yeni başlayan çalışanın da kendini daha rahat hissetmesini ve en doğru şekilde ortaya koyabilmesini sağlayabilmektedir.

Oryantasyonda İnsan Kaynakları Departmanın Rolü
Oryantasyon, insan kaynakları departmanı, yatay yönetim ya da her ikisi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. İnsan kaynakları departmanı, oryantasyon sürecinin başından sonuna kadar çalışanın yanında yer almaktadır. Oryantasyonun kurum içi işleyişininde, ilk adım işe yeni başlayacak kişinin bir insan kaynakları uzmanı tarafından karşılamasıdır. İnsan kaynakları uzmanı yeni çalışanı iş ve kurum hakkında motive etmeli ve kurum kültürü ve çalışma prensipleri ile ilgili yeni çalışana bilgi vermelidir. Yeni çalışanın şirket kültürünü daha kolay anlamasını sağlayabilmek için kısaca şirketin tarihçesinden bahsedilmelidir. Yeni çalışana çalışma saatleri, tatiller ve nasıl giyinmek gerektiğiyle ilgili bilgi verilmelidir. Oryantasyon sürecinde, yeni gelen kişi, o işle ilgili ihtiyaç duyabileceği her şeyi öğrenmeli ve böylelikle kendine olan güveni arttırılabilmelidir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Share.

Leave A Reply