0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tatil Dönüşü Tatsız Sürpriz

0

Tatile çıktınız ya da çıkmak üzeresiniz. Aman dikkat!.. Tatil dönüşü, tatsız bir sürpizle karşılaşabilirsiniz.

Olay şu; siz tatilde iken bir yakınınıza ya da işyerinizde çalışan kişiye, bir zarf tebliğ edilmiş olabilir. O zarfın içinde de bir borç yazısı vardır ve gerçekte olmayan bu borca, belli bir sürede örneğin, 7 gün içinde, itiraz edilmesi gerekir.

Süre geçiyor ve borç kesinleşiyor. Süre geçtikten sonra dava açmak, itiraz etmek vs. tahsilatı durdurmuyor. Pimi çekilmiş bomba gibi elinizde kalıyor.

Tebliğ imkansızlığı

İsterseniz, önce olayın hukuki durumunu açıklayalım.

Kendine tebligat yapılacak kimse, adreste bulunamaz ise tebligat memuru tebliğ edilecek evrakı o yerin muhtar ya da zabıta amir ve memuruna imza karşılığında teslim eder. Daha sonra, evrakı teslim alanın adresini de eklediği ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. Adreste bulunmayan kişinin, en yakın komşularından birine, durumu anlatır, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. (Tebligat Kanunu md. 21)

Burada önemli olan nokta; ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağıdır.

Bazı durumlarda, tebligat görevlisi tebligat adresine gittiğinde, adresin doğru olduğunu görür ancak adreste muhatabı veya muhatap adına kendilerine tebligat yapılabilecek herhangi bir kimseyi bulamayabilir. Yani tebligatı yapamaz. Bu durumda da tebliğ imkansızlığından söz edilir.

Bu tebligatın içeriği adli mercilerde görülen süreli bir iş olabilir. Bildiğiniz gibi süreli işlerde de süreyi kaçırırsanız işte o zaman her şey kabusa dönüşür.

Geçici uzaklaşma

Peki, kendisine tebligat yapılacak kişiler muvakkaten (geçici olarak) bir yerlere gitmişler ise bu durumda tebligat usulü nasıl olacak?

Böyle durumlarda, asıl muhatabın dışında, kendisine tebligat yapılabilecek olanlar (Tebligat Kanunu md. 13, md. 14, md. 16, md. 17, md. 18) asıl muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiğini belirtirlerse, bu beyan, tebliğ mazbatasına yazılır, beyanı yapan tarafından imzalanır. Tebliğ memuru, tebliğ evrakını, bu kişilere verir. Bu kişiler de tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. (Tebligat Kanunu md. 20)

Örneğin bir hükmi şahsiyeti (tüzel kişiliği) temsil ediyorsunuz. O gün öğleden sonra bir sürü toplantınız var, ofise de bir daha dönemeyeceksiniz ya da kısa süreli bir iş seyahatine çıkacaksınız. Sizin yokluğunuzda bir tebligat yapılacak ise bu tebligat, görevli memur ya da müstahdemleriniz tarafından alınabilir. Eğer tebligat adresinde, tebligat yapılacak hiç kimse bulunamaz ise bu durumda, 21. maddeye göre tebligat yapılması gerekir.

Tatsız sürpriz

Siz tatildeyken de yukarıda anlatmaya çalıştığımız tebligat imkansızlığı söz konusu olabilir. Her ne kadar muhtara yapılan tebligat komşularınıza, kapıcınıza ya da yöneticinize haber verilse de onlar size haber vermekte geç kalabilirler. Tebligat içeriği de biraz önce bahsettiğim gibi süreli bir iş olabilir. Örneğin; 7 gün içinde itiraz edilmesi gereken bir ödeme emri olabilir. Geç haber verildiği için itiraz süresini kaçırmış olabilirsiniz. Bu durumda da ödeme emri kesinleşir ve ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Bunun için değerli star okuyucuları, siz siz olun tatile gittiğinizde veya bir iş seyahatine çıktığınızda, bir evrak gelirse komşu ve yakınlarınızdan veya memur ve müstahdemlerinizden size hemen haber vermeleri ricasında, bulunun.

Bulunun ki bu tatsız sürprizler, kabusunuz olmasın!..

Kaynak: Star Gazetesi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.