0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

KOBİler Ve Finans Sorunları

0

Bugün Türkiye’de sanayi kuruluşlarımızın çözüm bekleyen sorunları var.Bu sorunların çok daha fazlasını Kayseri’de bizim küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz (KOBİ) yaşıyor. Dünyada çok hızlı bir değişim var. Bizim insanımız bu değişimi çok iyi yakalıyor. Öyleyse onları etkileyen hızla ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan KOBİ’lerin problemlerini çok acil olarak çözmemiz, Türkiye’deki bütün problemleri bir kenara bırakarak öncelikle bunların problemleriyle ilgilenmemiz lazım.

Biz odalar olarak zaman zaman temsil ettiğimiz kesimler adına hükümete raporlar veriyoruz. Hazırladığımız raporların başında öncelikli olarak KOBİ’lerin çözüm bekleyen sorunlarını içeren raporlar geliyor. 30-40 senedir bu işlerin içindeyim. Tüccar, esnaf ve KOBİ’ler sıkıntıda. Oysa Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının yüzde 95’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Şayet Türkiye son 5 yılda büyüme gösteriyorsa, ekonomisi büyüme kaydediyorsa bunun mimarları hiç şüphesiz KOBİ’lerdir.
 
Bizler oda ve sivil toplum kuruluşları olarak hazırladığımız raporlarda sıkıntıları, çözüm bekleyen sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Özenle ve dikkatle hazırladığımız bu raporları, özellikle bizimle ilgili bakanlıklara veriyoruz. Bir bakıma bu makamları bilgilendirerek sorunlara çözüm yolları aramaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara düşen KOBİ’lerin sorunlarını Türkiye’nin birinci gündem maddesi haline getirerek çözmeleridir.
KOBİ’ler bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonomimizin de hayati organlarıdır. Dünya ekonomisindeki son gelişmelere ve değişimlere baktığımızda KOBİ’lerin, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında temel dinamiği oluşturduğu bir gerçektir.

Ekonomide dinamizm, sağlıklı rekabetçi bir piyasa geliştirmek ancak KOBİ’lere gelişme imkanları sağlandığı oranda olacaktır.
 
KOBİ’ler için ülkemizde mali disiplin sağlanmalıdır. Bu diğer işletmeler için de geçerli olmalıdır. Sorunların çözümlenmesi için özelleştirmeler de amacına uygun biçimde yine hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Devletin, KOBİ’leri ve dolayısıyla bu alandaki girişimciliği, kredilerle desteklemek dışında mevcut vergi oranlarını aşağıya çekerek, bu işletmeler üzerindeki vergi yükünü düşürmesi de çok daha doğru bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda biz meslek kuruluşları olarak ısrarcıyız. KOBİ’lere, mevzuat engelleri ve maliyet yükleri ortadan kaldırılarak Avrupa Birliği ile eşit şartlarda rekabete girme olanağı sağlanmalıdır.

Biz hiçbir zaman komplekse girmedik. Türk sanayicisinin, Türk girişimcisinin hedefinde Avrupa Birliği var. Nitekim Avrupa Birliği üyesi ülkelerle rekabet edebilecek nitelikte ürünler üretiyorlar ama aşırı maliyet fiyatlarından dolayı, onlarla ciddi sayılabilecek bir rekabete girmekten yoksun kalıyorlar.

Kısacası KOBİ’lerin finans imkanları sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı. Finansman mevzuatı öncelikle bu işletmelerin gelişimini hedeflemeli ve bu doğrultuda teşviklerle, vergi kanunlarıyla bu kuruluşlarımızın önü mutlaka açılmalıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak, KOBİ’lerin sorunlarıyla mümkün olduğunca yakından ilgileniyoruz. Mevcut yapılanmalarına ya da gelişmelerine yönelik bilgilendirme toplantıları, kurslar, seminerler düzenleyerek sıcak ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz. Zira bu tür toplantıların, Kayseri’deki KOBİ’lerin gelişmesine katkı sağlayacağı inancındayız.

Kaynak:www.bankaciyiz.biz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.