0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Franchisinge yatırım yapan kazanacak

0
 Franchising-e yatırım yapan kazanacak

Türkiye-de şu an büyüklüğü 1.5 milyar dolar seviyesinde olan franchise sektörünün 2010 yılına kadar 10 milyar dolar olması bekleniyor. Hızla büyüyen sektörde gözde yatırım alanları emlak, tekstil ve gıda. FranchiseTurk Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şahin, “Franchising-e yatırım yapacaklar önümüzdeki 5 yıl içinde büyük paralar kazanacaklar. Türk insanı hala franchising-in ne olduğunu tam olarak bilmiyor” diyor (6.8.2006)

Hicran Tekin/ htekin@milliyet.com.tr

Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi başarıya ulaştırmak elbette yatırımcılar için oldukça zor. Küçük işletmelerin bu güçlükleri çözmeleri, özellikle büyük işletmelerin sağladığı olanaklardan yararlanarak daha kolay.  Bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan franchising bunu sağlıyor.
Türk insanının franchising-in ne olduğuyla ilgili hala tam olarak bilgilenmediğini söylüyor FranchiseTurk Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şahin. FranchiseTurk ise franchise satmak isteyen firmalar ve almak isteyen müşterilerin buluşma noktası olarak karşımıza çıkıyor.
Franchise vermek isteyen firmaların franchising koşulları resmi internet sitesi www.franchiseturk.com-da yayınlanıyor. FranchiseTurk, sadece dünya markalarının Türkiye pazarına değil, Türk markalarının da dünya pazarına açılmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi, destek ve doğru yatırımlar için yol gösteriyor.
Girişimciler, ilgilendikleri firmalar ve franchising koşulları hakkında merak ettikleri her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar.

Üç sektör parlıyor
Şu anda franchise sektörünün büyüklüğünün 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Şahin, 2010 yılı için hedefin 10 milyar dolar olduğunu ve franchising-e yatırım yapacakların önümüzdeki 5 yıl içinde büyük paralar kazanacaklarını söylüyor.
Bu noktada yatırım yapılacak en doğru mecraların emlak, tekstil ve gıda sektörü olduğuna değinen Şahin, şöyle devam ediyor:
“Türkiye-nin parlayan yıldızı emlakta firmaların yurtiçi pazarlamada gösterdikleri başarıyı artık yurtdışına da taşımaları gerektiği kanaatindeyim. Tekstilde ise 1 milyar insan giydirebilecek bir potansiyele sahip ülkemizde sadece fason üretimden kaynaklanan markalaşma eksiği mevcut. Dolayısıyla dünya devleriyle rekabet edebilmek için önümüzdeki tek engel yatırımcıların vizyonlarını geliştirmeleri. Çin faktörünü önemsemiyorum çünkü markalaşma sürecindeki kalite gereksinimine   ülke olarak biz daha yakınız. Gıda sektöründe ise ülkemiz tam bir kültür hazinesi. Osmanlı mutfağının ünü dünya çapında. Dolayısıyla gıda da yaratılacak markalar hem yüksek yatırımlı işletmelerde, hem de fast-food tarzı işletmelerde dünya çapında başarı elde edebilir. Ayrıca dünya pazarında son dönemlerin yıldızı kahve. Her noktada başarı gösteriyor. Burada işaret etmek istediğim parlak fikir Türk kahvesi ve nargile.”

Franchising-de dikkat edilmesi gerekenler

Tüm işletme sahiplerinin bir çeşit girişimci olduğunu bu yüzden yaşanan sektör ve genel krizlerden etkilendiklerini söyleyen CRM, Girişimcilik ve Kriz Yönetimi Uzmanı Abdullah Bozgeyik, “Bazı girişimcilerin her şeyi sıfırdan kendilerinin yapmak istediğini, bazıların ise belirli, kendini kanıtlamış kuruluşların bir şubesi olma, franchisee olduğunu görüyoruz” diyor.
Başarısız franchising örneklerinde işlemin sanki sadece isim kullanma hakkı verme ve böyle  algılanma olarak görüldüğüyle karşılaşıldığını anlatan Bozgeyik, şunları anlatıyor: “Böyle hataları yapan işletme sahiplerinin genel girişimcilik özelliklerinden uzak, kriz yönetiminden habersiz ve müşteriyi sanki sadece kendi, daha doğru ifade ile ana firmanın marka yada ürününe zorunlu gibi gördüğü ve hiç çaba göstermeden kolayca başarılı olacağını düşündüğünü görüyoruz. Hatalar iki taraflı yapılabiliyor. Mesala, eğitim verilmemesi, bayi gibi görme, sözleşme şartlarını yerine getirmemek belki de en önemlisi hata kontrolünün neredeyse hiç olmadığını görüyoruz.”

Riskler
Girişimci adayının diğer satış noktalarında bulunamayan ya da daha avantajlı olan bir hizmet veya ürünü kendi işletmesinde hedef tüketicisine daha avantajlı sunabilmek için franchisee olmayı tercih ettiğini söyleyen Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Bu nedenle de riski pek sevmeyen akıllı bir yatırımcı olarak kendisinin iyi bilmediği, ancak güvenilir, test edilmiş örnek mağaza ve işyerleri olan bir franchise verenin organizasyonuna dahil olarak istikrarlı bir işe yatırımda bulunabilir. Bunun da devamlılığını beklemek, sözleşme ile koruma altına almak franchisee-nın en doğal hakkı.”

-Franchising sektörü ivme kazanacak-

Franchising Uzmanı Recep Ali Aksoylu, ülke olarak 1986-da Sagra Special, Turyap ve McDonald-s ile tanıştığımızı ancak ekonomik kriz ve farklı nedenlerle bir türlü ergenlik döneminden çıkamayan franchising-imizin yakın süreçte gelişmiş pazar ekonomilerindeki düzeye erişeceğini düşündüğünü söylüyor. Aksoylu şöyle devam ediyor:
“Çünkü resmi rakamlar farklı gözükse de görünen ve görünmeyenleriyle ortalama gelirimiz 6 bin doların üzerinde. Bu da franchising sektörünün de kabuğunu çatlatacak ve ivme kazandıracak. Zaten global markaların son yıllarda ülkemizde teşkilatlanması, özellikle de perakendeciliğe soyunması, kültürlerini getirmesi tüketici pazarımızın cezbedici olduğunu gösteriyor.”
Trendin artmasına franchise işletmelerinin krizden daha az etkilenmesinin de etkili olacağını söyleyen Aksoylu, “Kapanan perakende noktalarının yerlerine yenilerinin açılmadığı bu dönemlerde; franchise tarzda perakendecilik yapan yeni ve eski markaların sürekli yeni mağazalar açtıklarını gördük. Ve bu süreç ekonominin dinamiklerinin yerine oturmaya başladığı, piyasalara güvenin gelmeye başladığı günümüzde, özellikle yabancı yeni markaların da, yeni alışveriş merkezlerinin açılmasıyla beraber ülkemize gelmesiyle daha da hızlandı. Görünen o ki bu süreç artarak sürecek” diyor.

Franchising nedirŞ

Sistemin yaratılma ve ilk uygulama yeri olan A.B.D- de başlayan franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak yoluyla, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileri bütünü olarak tanımlanıyor. Franchisor; ürüne, hizmete, bilgi birikimine ve bunlara ait başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraf olarak ifade ediliyor.
Bu açıdan franchisor, kendisi ve bireysel Franchisee-lerinden oluşan franchising sisteminin kurucusu ve koruyucusu. Franchisee ise doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karş
ılığında Franchisor-un ticari adını veya hizmet markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini, fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı Franchise Anlaşması süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstleniyor.
Franchisee-nin Franchisor-a ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti “Franchisee Fee”den ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden oluşuyor.

Yararları:

  • Franchisee açısından; başarılı ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmanın mümkün olması.
  • Franchisor açısından; işletmelerin yapacağı bazı ödemelerin yeni yatırım yapmaksızın franchisor-un karını arttırması, en az maliyetle büyüme ve gelişme sağlaması, büyüme ve iş hacminin artması sonucu verimliliğin artması, mal ve hizmetlerin daha fazla satılmasıyla Franchisor-ın finansal kuruluşlardan kredi bulma imkanını arttırması, daha hızlı, rahat ve denetlenebilir bir dağıtımın olması ve pazarla ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışının sağlanması.

Sakıncaları:

  • Franchisee açısından; yaratıcılığın azalması, franchisor-ın koyduğu bazı kurallara ve kısıtlamalara uyma zorunluluğu, sözleşme aşamasında yeterli araştırma yapılmadığında karın önemli bir kısmının franchisor-a gitmesi, sözleşme konusu ürünün yaygın kullanımının giriş aidatlarını yükseltmesi, anlaşma gereğince franchisor-dan alınması zorunlu bazı ürünlerin piyasadan daha ucuza alınabilmesi, sözleşmelerde boşlukların olması durumunda sistemin franchisor lehine çalışmasının mümkün olabileceği ve franchisor-un franchisee-ye güvensizliğinin sözleşme ile sağlanan hak ve imkanların sınırlı tutulmasına neden olması. 
  • Franchisor açısından; sisteme giriş aidatlarının bazen tahsil edilememesi, işletmelere sağlanan bazı bedellerin tahsilinde yaşanan güçlükler,işletmelerin sistemin sağlayacağı yararların sadece franchise veren işletmelerden beklemelerinin iş birliği anlayışını zedelemesi ve başarılı bir marka veya ismin franchisee-nin hatalı faaliyetleri sonucu zarar görebilme ihtimali.

-Standart önemli-
Truly Nolen

Truly Nolen, haşare ilaçlama alanında hizmet veriyor ve franchise giriş bedeli olarak 20 bin dolar alıyor.
Yatırım bedeli 10 bin dolar olan firma, reklam katkı payı istemezken, sürekli franchise ödemesi için cirodan yüzde 8 istiyor.
Truly Nolen Genel Müdür-ü Emin Erdikler şunları söylüyor: “Görüşmelerimizde ince eleyip sıkı dokuyoruz. Çok acele etmiyoruz. Hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bu sektöre girerken kendi firmalarını da kurabilirler, franchise da alabilirler ama mutlaka standartlarını belirlemeliler. Bu işte standart çok önemli.”

Giriş bedeli 50 bin dolar
Sun Vital

Güzellik sektöründe solaryum ve güzellik hizmetleri veren Sun Vital, franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar alıyor. Reklam katkı payı istemeyen firmanın sürekli franchise ödemesi için cirodan yüzde 10 talep ediyor. Sun Vital, yatırım bedeli olarak ise 100 bin dolar istiyor. 
Sun Vital Genel Müdür-ü A. Serdar Oral, genel başarının en önemli faktörü stüdyonun konumu olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Dolayısıyla Sun Vital-in bölge araştırması çok büyük bir önem taşıyor. Franchise alanlarımızın çoğu solaryum sektörüne dikey geçiş ile girdiler. Bu franchise alanlarımıza daha çok destek olmamız için bir sebep. Bölge ve şehir franchise danışmanlarının yanı sıra Sun Vital merkezinde Franchise-Consulting bölümündeki çalışanlarımız tüm sistem hakkında geniş bir destek sağlıyor.”

Muhafazakar yayılacak
JagClub

Kişiye özel el yapımı ayakkabı üreten JagClub, giriş bedeli olarak 15 bin dolar, yatırım bedeli olarak da 30 bin dolar alıyor. Firma, reklam katkı payı ve sürekli franchise ödemesi istemiyor.
2010 yılına kadar dünya markası olmayı hedefleyen JagClub Genel Müdür-ü Ahmet Polat, “Misyonumuz müşterilerin her türlü ihtiyacına karşılık vermek” diyor ve ekliyor: “Yüksek gelir seviyesindeki bölgelerde muhafazakar bir yayılım düşünüyoruz. Her yerde olmaktan ziyade, zor bulunan bir marka olmayı amaçlıyoruz.”

Sürekli franchise ödemesi almıyor
Eskidji

Yatırım bedeli olarak 25 bin dolar isteyen Eskidji, gayrimenkul danışmanlık hizmetleri veriyor.
Firma franchise giriş bedeli istemiyor. Sürekli franchise ödemesi de almayan firma, reklam katkı payı için cirodan yüzde 5 istiyor. Eskidji Bölge Ortaklığı Departman Başkanı Ferit Kartal, anlatıyor: “Günün koşullarını emlak sektörü açısından yakalayarak ve tüm gelişmeleri takip ederek sektörde devam edeceğiz. Kurumsal hedeflerden ödün vermeyerek müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için tüm Türkiye-ye zincirimizi en ücra noktalara kadar yaymayı planlıyoruz.”

123 şubeleri var
Uğur Dershanesi

Eğitim ve öğretim hizmetleri veren Uğur Dershanesi, franchise giriş bedeli olarak 15 bin dolar istiyor. Yatırım bedeli olarak 150 bin dolar isteyen firma, sürekli franchise ödemesi için cirodan yüzde 10 alıyor.
Uğur Dershanesi Şube Geliştirme Birim Başkanı Basri Öztürk, “2001 yılında başlanan franchise sistemiyle bugün gelinen nokta, 123 şube. Amerika Birleşik Devletleri-nde yine franchise sistemiyle tüm eyaletlerde yapılanma sağlamak istiyoruz. Yine belirlenen hedef doğrultusunda Güney Kore, Japonya ve Hindistan-da da Uğur Dershaneleri-ni görmek mümkün olacak” diyor.

Nedim Saban-dan franchise
Tatlıcı Tombak

Sütlü ve şerbetli tatlı çeşitleriyle gıda alanında faliyet gösteren Tatlıcı Tombak, franchise giriş bedeli olarak 20 bin dolar alıyor. Yatırım bedeli ise 35 bin dolar.  Firma, reklam katkı payı olarak istediği rakam tedarik üstünden yüzde 2. Sürekli franchise ödemesi için ise sabit olarak 200 dolar alınıyor.
Tatlıcı Tombak Kurucusu Nedim Saban, “Teknolojinin son olanaklarından yararlanıyor ve üretimimizi,  franchise ağımızı genişletiyoruz.  Şu an heyecan verici bir ürün gammı yenilemesi üzerine çalışıyoruz. Dükkanlarımız günün 12 saati ziyaret edilip, değişik ürünler bulunan yerler olacak.” diyor.

Yatırımcıya destek veriliyor
Karafırın

Franchise giriş bedeli olarak 15 bin dolar isteyen Karafırın, pastane ürünleri üretimi yapıyor.
Yatırım bedeli olarak 120 bin dolar alan firma, reklam katkı payı olarak cirodan yüzde 0.5, sürekli franchise ödemesi için ise cirodan yüzde 2 talep ediyor.
Karafırın Genel Müdür-ü Ayhan Karal, ülkemizde çalışan nüfusun yarıdan fazlasının kendi işini kurmak istediğinin araştırmalar sonucunda ortaya çktığını söylüyor.
Karal, “Bununla birlikte finansman yetersizliği, işletme ve yönetim bilgisi eksikliği, rekabetin acımasız olduğu bir ortamda herşeye sıfırdan başlama dezavantajı bu isteğin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.
Karafırın franchise sahibi olacak yatırımcılar, deneyimli bir takım desteğini devamlı yanlarında buluyorlar. İmalat sorun
larıyla uğraşmıyorlar” diyor.

Yüzde yüz Türk sermayeli
Charlie-s Hot Dog

Charlie-s Hot Dog, gıda sektöründe Hot Dog ve fresh meyve suları alanında hizmet veriyor. Yatırım ve franchise giriş bedeli olarak 10 bin dolar isteyen firma, sürekli franchise ödemesi için cirodan yüzde 4 alıyor.
Charlie-s Hot Dog Genel Müdür-ü Erhan Ece, “Tamamiyle yerli sermayeyle kurulmuş bir firmayız. Konseptimizi Amerika-da herkes tarafından büyük ilgi gören hot-dog istasyonlarından esinlenerek oluşturduk. Konseptimizi yurtdışından alırken, menümüzü ise Türk damak tadına uygun şekilde meydana getirdik” diyor.
Belirlenmiş standartlar kapsamında işletim sisteminin uygun maliyetli ve kolay olduğunu belirten Ece, Türkiye-de son derece agresif bir pazarlama stratejisiyle mümkün olan en hızlı şekilde franchise ağlarını kurmak için çalıştıklarını söylüyor.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.