0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

HEDEFLERLE YÖNETİM

0

HEDEFLERLE  YÖNETİM :

SWOT :

S   :  STRENGHT – Kuvvetli  Yönler ; Üstünlükler  nelerdir ?

W : WEAKNESS –  Zayıf ; Neler  kötü  yapılmaktadır ? Neleri  iyileştirebiliriz ?

O  : OPPORTUNİTY –  Fırsatlar ; Değişen  teknoloji, yeni  olanaklar  nelerdir ?

T  : THREAT – Tehditler ; Rakiplerin  durumu ?

 

MİSYON : Kuruluşun  var  oluş  nedenidir.

 

VİZYON : Kuruluşun  gelecekte  var  olmak  istediği  nokta .

 

STRATEJİ : İş  hedefini  gerçekleştirmek  için  izlenecek  temel  rota .

 

HEDEF :Kuruluş , yönetici  veya  bireylerin  ulaşmak  istedikleri  amaçtır.

 

HEDEF  KOYMA :

 

SMART-c

 

1- Belirgin   olmalıdır.( Specific )

2- Ölçülebilir  olmalıdır.( Measurable )

3- Ulaşılabilir  olmalıdır. ( Achıevable )

4- Sonuca  yönelik  olmalıdır.( Result  oriented )

5- Zaman  belli  olmalıdır. ( Timeliness )

6 –Müşteri  odaklı  olmalıdır. ( Costumer  focus )

 

 
SWOT  analizi  yapıldıktan  sonra , kuruluşun  misyonu, vizyonu, stratejileri  ve  hedefleri     belirlenir.Hedef  koyarken , önemli  problemlerin  çözümüne  veya  işlere öncelik  verilir( Pareto  prensibi ).Daha  sonra da  eylem  planları  tespit  edilir.

 
 
HEDEFLERLE  YÖNETİMİN  YARARLARI :

 

 • Hedefler , astın da  katılımı  ve  işbirliği  ile  konduğu  için , iş  tatmini  ve  motivasyon  artar.
 • Hedefler ,  birlik  ruhunu  ve  dayanışmayı  teşvik  eder.
 • Kişiler  kendilerini  geliştirmeye  çalışır.
 • Astların  alt  hedefler  geliştirmelerini  teşvik  eder.
 • Bilgi  paylaşılır ve  yetki  devretme  cesaretlendirilerek  arttırılır.
 • Başarılı  olma  duygusu  sağlanır.
 • Performans  değerlendirmek  için , kriter  oluşturur.
 • Performans  astlarla  birlikte  değerlendirilerek , başarı  veya  geliştirilmesi  gereken  alanlar  saptanır.
 • İç  ve  dış  müşterilerden  sürekli  geri  bildirim  alarak , hedefleri  ve  sonuçlarını

            belirleyebiliriz.

§         Belirlenen   hedeflerin  izlenmesine , gerektiği  zaman  revizyonuna  olanak  sağlar.

 

 

HEDEF  TİPLERİ :

1-İş  hedefleri :Görevleri , projeleri  ve  sonuçları  tanımlar.

 

2-Süreç  geliştirme : Süreçlerin  nasıl  geliştirileceği  ile  ilgili  hedeflerdir.

 

3-Birey / Ekip  geliştirme : Bilgi  ve  yetenek  geliştirmeye  yönelik  hedeflerdir.

 

Örnek  hedefler :

1-X  ürününde  fire  oranını bir  yıl  içinde , % 10 ‘ dan  ,  % 5 ‘e  düşürmek.

 

2-Showroom , Şubat  sonu  düzenlenmiş  olacak.

 

EYLEM  PLANI :

HEDEF :……………

BÖLÜM:……………

 

   EYLEMLER

          KİŞİ

        ZAMAN

İŞBİRLİĞİ /YARDIM

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

 

BÜTÇE / KAYNAK :

 

                                                                                                  

                                                                                                      ONAY

 

 

 

                                                                                   

                                                                                           Müdür                       Genel  Müdür

 

 • Hedef  koyarken  birbirlerini  tamamlaması , desteklemesi  gerekir.Vizyon  ve  iç-dış  Müşteri  beklentileriyle  çelişmemesi  gerekir.
 • Hedefler , başarılabilir , gerçekçi  ve  zorlayıcı  olmalıdır.
 • Önce  uzun  vadeli  şirket  hedefleri , sonra  buna  bağlı  bölüm  hedefleri  ve  en  altta  kişisel  hedeflere  kadar  iner.
 • Hedefler ve  sonuçları  şirket  çalışanlarına  anlatılmalıdır.
 • Hedeflerle  yönetim  sürecinde  Deming  döngüsü  kullanılır.

 

            Planla  Þ  Uygula  Þ< SPAN style="mso-spacerun: yes">  Kontrol  et  Þ  Revize  et

 

 • Hedeflerle  yönetim  sürecinde , ast-üst  bu  döngüyü  sürekli  atlamadan  uymalıdır.

 

 

KAYNAK : YÖNETİCİLER  İÇİN  ANAHTAR ,   BEHÇET  N. TANKUT

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.