İbrahim IŞIKLI – İşsizlik Sigortasında Ödeneğe Hak Kazanma Süreleri

0

İbrahim IŞIKLI – İşsizlik Sigortasında Ödeneğe Hak Kazanma Süreleri

Türkiye-de çalışanların karşı karşıya bulundukları en önemli sorunlardan birisi de işsizliktir. Çalışanların, işsiz kalmaları durumunda en azından belirli bir süre gelir garantisi altına alınmaları için işsizlik sigortası 4447 sayılı kanunla 01.06.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İşverenlerin, işsizlik sigortası primlerini, sigortalının prime esas kazancının toplamı üzerinden yüzde 1 sigortalı ve yüzde 2 işveren olmak üzere toplam yüzde 3 oranında tahakkuk ettirerek ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu-na ödemeleri gerekmektedir.

4447 sayılı kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri yasada belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Türkiye İş Kurumu-na süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilecektir. Ancak hizmet akitleri 4447 sayılı kanunun 51. madde kapsamında sona eren sigortalı işsizin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte,

1- Hastalık,

2- Ücretsiz

3- Disiplin cezası

4- Gözaltına alınma,

5- Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6- Kısmi istihdam,

7- Grev,

8- Lokavt,

9- Genel hayatı etkileyen olaylar,

10- Ekonomik kriz,

11- Doğal afetler,

nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması, işe ara verilmesi veya sigortalının çalışamamış olması halinde, 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır. Prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları esas alınmakta, ayrıca belge istenmemektedir.

İşten Ayrılma Bildirgesi-nde (İAB) en az 600 günlük prim ödendiği işveren tarafından bildirilmesine rağmen, SSK kayıtlarında, ödenen son primler görülemeyecektir. İAB-de sigortalı işsizin çalıştığı ve prim ödendiği bildirilen süreler ile SSK kayıtları arasında yaklaşık 3-8 aylık bir fark oluşabilecektir. Bu nedenle, SSK ile yazışmalar devam ederken, sigortalı işsizin işsizlik sigortası hizmetlerinden en kısa sürede yararlanabilmesi amacıyla, İAB-ye itibar edilerek işlemlere devam edilir. Ancak, prim ödeme sürelerine ilişkin kayıtlar, SSK ile kurulan sabit hat bağlantısı ile ulaşıldığı anda kontrol edilir. Hak kazanılmadığı veya hak kazanılan sürede bir farklılık olduğu anlaşılır ise sigortalı işsize fazla yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. SSK-ya ödenen hastalık ve analık sigortası primleri ise bir sonraki ay SSK-ya ödenecek prim miktarından mahsup edilir.

Prim ödeme süresi İAB- den anlaşılamıyor ise; sigortalı işsizin talep dilekçesinde çalıştığını beyan ettiği işyerindeki prim bilgilerine ulaşılabilmesi için; SSK kayıtlarına (SSK ile kurulan sabit hat bağlantısı ile) ve varsa aynı sigortalı işsiz için kuruma daha önce verilmiş ancak işsizlik ödemelerinde kullanılmamış İAB-lere bakılır ve buradan da sonuç alınamazsa sigortalı işsizin talep dilekçesinde belirtmiş olduğu işyerlerinden ve sigorta müdürlüklerinden en seri şekilde (faks, A.P.S. gibi) bilgi istenmektedir. Bilgilerde fark olması durumunda SSK-dan gelen bilgilere itibar edilecektir. Bu şekilde en az 600 günlük prim ödeme süresi tamamlandığı takdirde işlemlere devam edilir. Yapılan araştırmalara rağmen en az 600 günlük prim ödeme süresi sağlanamıyor ise İAB, İş-Kur numarasına göre dosyalanır ve nedeni ile birlikte ret kararı başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sigortalı işsize bildirilir.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.