0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

0

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

Eğer kendi isteğiniz ile işten ayrılmak isterseniz çalıştığınz yere vermek üzere aşağıdaki istifa yani işten ayrılma dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz.

istifa etmeden önce iyi karar vermenizi tavsiye ederiz.

(Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.)

Tarih:____/___/_____

______________________________’ne,

____________________

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN

SSK No

Adı ve Soyadı

Adresi

İmzası

 

Örnekler : İŞTEN AYRILMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ

 İstifa Dilekçesi :

İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

 

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ :

 

…………………………&#
8230;………………….
A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE TARİH : 15.04.2005

 

 

……………………………………………………………………..‘ nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

 

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

 

PERSONELİN

(Adı, Soyadı ve İmzası)

 

 

( İşyeri tarafından personele verilir )

PERSONELİN ADI SOYADI

Sayın :…………………………………………………… TARİH : 15.04.2005

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili

İmza / tarih

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.