İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ İstifa Dilekçesi Örneği – İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

0

İstifa Dilekçesi Örneği – İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

Eğer kendi isteğiniz ile işten ayrılmak isterseniz çalıştığınz yere vermek üzere aşağıdaki istifa yani işten ayrılma dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz. İşten Ayrılma Dilekçe Örneği, istifa Dilekçesi Örneği, işçi istifa Dilekçe Örneği

Önemli not istifa etmeden önce iyi karar vermenizi tavsiye ederiz. Bu işin geri dönüşü olmayabilir.

İşçi İstifa Dilekçesi Örneği

(Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.)

Tarih:____/___/_____

______________________________’ne,

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN

SSK No

Adı ve Soyadı

Adresi

İmzası

İstifa Dilekçesi Örneği

Örnekler : İŞTEN AYRILMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ

İstifa Dilekçesi :
İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ :

…………………………&#
8230;………………….
A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE TARİH : 15.04.2005

……………………………………………………………………..‘ nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

PERSONELİN

(Adı, Soyadı ve İmzası)

( İşyeri tarafından personele verilir )

PERSONELİN ADI SOYADI

Sayın :…………………………………………………… TARİH : 15.04.2005

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili

İmza / tarih

İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İstifa mektubu basit ve kısa olmalıdır. İşe başladığınız tarihi, çalıştığınız pozisyonun adını, istifanızı bildirdiğiniz tarihi belirtmeniz gereklidir. Bu belgede istifa edeceğinizi açıkça ifade etmelisiniz. İşe başladığınız tarih, işe geleceğiniz son gün, neden ayrıldığınıza dair kısa bir açıklama, ve en sonunda kibar kısa bir teşekkür notuna yazınızda yer vermelisiniz.

İstifa dilekçesi veya mektubunu, eğer var ise; İnsan Kaynakları Müdürlüğüne hitaben, yok ise; Genel Müdürlük’e ya da yetkili departmana yazabilirsiniz. İstifa dilekçesinde ya da sözlü görüşmelerde kullanılan dil ve tavırlar oldukça önemlidir. Yaşanan her ne olursa olsun, işyerinden iyi ayrılmak önemlidir.

Planlı bir şekilde istifa ediyorsanız, iş kanununda belirtilen ihbar sürelerini göz önüne alarak mektubu sunmalısınız. Zamanında haber vermeniz, hem sizin profesyonelliğinizi gösterir; hem de şirket, sizin yerinize başka birini bulmak için zaman kazanmış olur. Eğer bir işte 6 aydan az süredir çalışıyorsanız, 2 hafta önceden; 6 ay ila 1.5 yıl arası çalıştıysanız 4 hafta önceden; 1.5 yıl ila 3 yıl arası çalıştıysanız 6 hafta önceden, 3 yıldan fazla çalıştıysanız da 8 hafta önceden istifa mektubunuzu vermeniz gerekir.

Ayrılmadan önce yarım kalan işlerinizi tamamlamanız, eğer sizden sonra gelecek olan kişi belli ise; işi ona devretmeniz; yok ise de gerekli, önemli noktaları en azından bir kenara not etmeniz işlerin devamı açısından çok faydalı olacaktır. Bu aynı zamanda sizden sonra gelecek kişiye de büyük fayda sağlayacaktır.

Yöneticinize size sağladığı katkılar için teşekkür edin. Çalışma arkadaşlarınızla vedalaşın. İleride işinize yarabilecek kontak isimlerini almayı unutmayın. Geride referans mektubu alabileceğiniz insanlar bırakmak faydanızadır. Ve siz de kontak numaralarınızı bırakın ki, herhangi bir sorun olduğunda size ulaşabileceklerini bilsinler.

Sade istifa dilekçesi örneği, istifa dilekçesi örneği 2018, istifa dilekçesi örneği 2019, istifa dilekçesi örneği 2019 word, a101 istifa dilekçesi örneği, haklı nedenle istifa dilekçesi örneği, özel sektör istifa dilekçesi örneği 2019, öğretmen istifa dilekçesi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.