0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İyi bir takım nasıl oluşur?

0

İyi bir takım nasıl oluşur?

Takım çalışmasından istenilen verimi almak için, takımı oluştururken dikkatli olunması gereken noktalar var. Bunlardan en önemlisi takım çalışması içerisinde insanlara verilen rol dağılımı ve lider seçimi.

Yüksek performanslı ekipler ve takım çalışması bugünün rekabetçi iş dünyasında giderek yükselen eğilimler. Firmalar sorunlarının çözümünü takım çalışmasında arıyor çalışanlar ise bir takımın parçası olmak istiyor.
Eğitimin gözden geçirilmesi: Geribildirim almak her tür öğrenmede olduğu gibi burada da çok önemlidir. Takım oluşumunun ve çalışmasının her aşamasının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi özellikle ilerideki çalışmalar için çok faydalı olur.

Takım çalışmasının faydalarının farkında olmak: Maliyet, kalite, hizmet ve hız konularında avantaj sağlamak amacıyla işletmeler bürokratik yapıları terk ederek yalın örgüt yapılarına yöneliyor

Takım çoğu zaman daha kolay ve daha verimli bir yol olduğu için seçilse de, iyi bir takım oluşturmak sanıldığı kadar kolay değil.
Peki iyi bir takım nasıl oluşur ve nasıl çalışır?

Sorgulama: Bilgi toplama, fikir yaratma ve test etme, olanakları araştırma ve sunma, yeni yaklaşımların uygulanabilirliğinin tespiti, işlerin yürümesi için organizasyon yapma ve uygulama, üretim ve çıkarımların yapılması, sistemlerin nasıl çalıştığının kontrol edilmesi, işlemlerin ve standartların korunması ve sürdürülmesi, başkalarının çalışmaları ile bütünleştirilmesi ve işbirliği yapılmasını kapsar.

Çok sesliliğe değer verme: En iyi sonuçların çıkması için çok farklı düşüncelerin bir araya gelmesi gerekir, diğer yandan da çok sesliliğin kargaşaya dönüşmemesi önemlidir.

İletişim kurma: Takımı birbirine bağlayan iletişimdir. Takım içindeki iletişim dinamiktir. Farklı insanlarla farklı yollarla iletişim kurabilmek, herkesi dinlemeyi bilmek, problem ve çözüm odaklı fikir paylaşımlarını yürütebilmek gerekir.
. Bürokrasinin yarattığı para ve zaman kaybını önlemek ve tüm çalışanların yaratıcılığını harekete geçirerek rekabet avantajı sağlamak son zamanların temel çabasını oluşturuyor.
Takım çalışmasının örgütler açısından ortaya çıkaracağı sonuçlarsa şöyle sıralanabilir:

• Verimlilik artışı
• Maliyetlerin azalması
• Çalışanların moralinin yükselmesi
• Rekabet gücünün artması
• Kalitenin artması
• Çalışanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi
• Ortak amaçlar etrafında yoğunlaşma
• Yapılan işin daha zevkli hale gelmesi
• Hiyerarşinin azalması
• Sistem anlayışı
• Bürokrasinin azalması
• Yöneticilerin rollerinin değişmesi
• Örgütsel süreçlerin iyileştirilmesi
• İletişimin artması
• Örgütsel sinerjinin artması

Kaynak : kariyer.net

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.