Depo Eğitimi

RİSK YÖNETİMİ

0
 
 
RİSK   YÖNETİMİ
 
 
Riski ,hedeflenen bir sonuca  uzak  olmak ve  zarara  uğramak  olarak 
tanımlıyabiliriz.Riskler  zamana   bağlı  olarak  değişen  belirsizliklerdir.
Belirsizliklerin   yaratacağı    olumlu  ve  olumsuz   etkileri   tahmin
edebilmek  çok  önemlidir.Olumsuz  etkilerin , daha  kabul   edilebilir
düzeylere  çekilmesini  hedefleyerek  faaliyetlerin  planlanması  ve
uygulanması  gerekmektedir.
 
Riski   fazla  olan  işlerin , kazancı da  artmaktadır.Fakat   riskleri
azaltarak   daha  az  kazanmak   ise   garantiye  yaklaştıracaktır.
Riskleri  öngörebilmek  için , ekonomik  ve  siyasi  gelişmeleri  takip
ederek  hazırlık  yapmak  gerekiyor.

 

  • Satış  riski : Satamama  riskidir.
  • Tedarik  riski :Tedarik  planlanmamış ise  mal  bulamama  riskidir.
  • Stok  riski : Çalınma , hasarlanma , sigortalama  maliyeti , depolama  maliyeti , demode  olma  , raf  ömrünün  kısalması faktörlerini  içerir.
  • Kur  riski  : Dövizin  artması.
  • Enflasyon  riski : Fiyatların  yükselmesi.
  • Tahsilat  riski :Müşteri  kredi  limitlerinin  belirlenmesi  gerekir.
  • Finans  riski : Riski  yüksek  işlerin  getirisi de  fazla  olur.Getiriden  az  fedakarlık  yapmak ,   riski  büyük  oranda  düşürecektir.
  • Yatırım  yapmama  riski : Pazar  payı  çok   miktarda   kaybedilebilir.
  • Eleman  kaybetme  riski : Değerli   elemanların  firmadan   ayrılması.

 


Belirsizlikleri   kaldırmak  için ; Risk   araştırmaları , müşteri  ihtiyaç analizleri ,

AR-GE  araştırmaları , eğitim , benzer   olayların   analizi , seneryo  çalışmaları 
gibi konulara  önem  vermeliyiz.Böylelikle de  sis  perdesini  açarak , geleceğe 
yönelik   kararlar  almamız  daha  etkin  hale  gelecektir.
 
Belirsizlikleri  sayısal  olarak  ifade  etmeye  çalışırız.Örneğin , % 90 ihtimalle
bu  iş  olacak  diyebiliriz.
 
BEKLENEN  DEĞER  YÖNTEMİ :
 

Örneğin  iki  alternatif  olsun ;

 

1.Alternatif : Gerçekleşme  olasılığı  % 70 , kazanılacak  para  100000 YTL

2.Alternatif : Gerçekleşme  olasılığı  % 30 , kazanılacak  para  200000 YTL

 

 

B1 = 0.70 x  100000 = 70000

B2 = 0.30 x  200000 = 60000                     B1 > B2

 

1.Alternatif  daha  uygundur.

 
KAYNAK : YÖNETİCİLER  İÇİN  ANAHTAR ,  Behçet N. TANKUT

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.