Şirket Ortakları Yaşadı

0

NİYE mi yaşadı?

O kadar çok nedeni var ki…

Birincisi, anonim ya da limited şirketlerin, ödediği kurumlar vergisinin oranı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, yüzde 30’dan yüzde 20’ye düştü. Yüzde 33 vergi indirimi, iyi bir olay…

İkincisi, bu şirketlerin, 2006 yılı kazancı 23 bin YTL’yi aştığında, aşan tutar için gelir vergisi mükelleflerinden daha az vergi ödeyecekler. Çünkü, diğerleri yüzde 35’e kadar yükselen vergi ödüyorlar.

Üçüncüsü ve en önemlisi; 2006 yılında elde edecekleri kár payı ya da temettü tutarı, 192 bin 400 YTL’yi aşmadığı sürece, beyanname verdikleri zaman gelir vergisi ödemeyecekler. Daha ötesi, “vergi iadesi” alacaklar. Örneğin, 100 bin YTL kár payı ya da temettü geliri elde eden bir kişi, 2006 yılında beyanname verdiği zaman, 2.310 YTL, 150 bin YTL elde eden de 1.060 YTL vergi iadesi alacak.

Yukarıda sıralananlardan üçüncüsü, yeni çıktı. Bakın, nasıl olduğunu anlatalım.

KÁR PAYLARININ BEYANI

Limited ya da anonim şirket ortağı olan bir gerçek kişi, ortağı olduğu şirket kar dağıttığı zaman, 2006 yılında elde ettiği kár payının (gayrisafi) tutarı, 36.000 lirayı aştığında, beyan ediyor. Örneğin, ortağı olduğu anonim şirketten, 26 Temmuz 2006 tarihinde 100 bin YTL temettü geliri elde eden (A), bu gelirinin yarısını (18.000 YTL’yi aştığı için) beyan edecek.

23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, önemli bir değişiklik oldu ve şirketlerin kár dağıtımında uygulanan stopaj (gelir vergisi kesintisi) oranı, yüzde 10’dan 15’e yükseltildi. Böyle olunca, 18 bin YTL’yi aşan beyanlarda, yaklaşık 192 bin 400 YTL’ye kadar, gelir vergisi ödenmeyecek. Hatta “vergi iadesi” bile yapılacak.

VERGİ İADESİ

“Nasıl oluyor?” diye merak edenler için bir örnekle açıklayalım.

ÖRNEK : Bulut A.Ş. ortağı olan Hüsamettin Kesekağıdı, 27 Temmuz 2006 tarihinde yapılan kár dağıtımında, 150 bin YTL “temettü geliri” elde etmiş. Dağıtılan temettüden de yüzde 15 stopaj yapılmış.

Bu durumda, Hüsamettin Kesekağıdı, 150 bin YTL’lik gelirinin, yarısı istisna olduğu için, kalan yarısı olan 75 bin YTL gelirini, 2007 yılı Mart ayında beyan edecek. Vergi de aşağıdaki gibi hesaplanacak.

– 75 bin YTL’nin hesaplanan gelir vergisi 21.440 YTL

– 150 bin YTL üzerinden yapılan stopaj 22.500 YTL

– Ödenecek gelir vergisi Yok

İade edilecek gelir vergisi 1.060 YTL

BORSAYI ETKİLER Mİ ?

Bu aşamada akla gelen sorulardan biri de “Temettü ödemelerine uygulanan stopajın yüzde 15’e yükseltilmesinin, borsaya etkisi” ile ilgili…

Özellikle, 36 bin YTL’ye kadar temettü geliri olan küçük tasarrufçular, bu düzenlemeden olumsuz etkilenecekler.

Bir örnekle açıklayalım. 30 bin YTL temettü geliri elde eden bir kişiden, daha önce 3.000 YTL vergi kesiliyordu. Şimdi ise 4.500 YTL vergi kesilecek. Böylece, eline geçecek olan temettü geliri, 1.500 YTL azalmış olacak. Bu uygulama kuşkusuz, 300 bin YTL temettü geliri elde edenler için de sözkonusu. Onların da eline 15.000 YTL daha az para geçecek. Ancak, geliri 36 bin YTL’yi aşanlar, bu gelirlerinin yarısını beyan ettiklerinde, hesaplanan gelir vergisinden, yüzde 15 stopaj (vergi kesintisi) mahsup edileceği için, sonuçta ciddi bir kayıpları olmuyor. 36 bin YTL’ye kadar temettü geliri olanlar ise, beyanname veremedikleri için, fazla kesilen vergiyi geri alamıyorlar.

Şu anda olay çok yeni olduğu için, bir çok kişi konunun farkında değil.

Bakalım, gelişmeler nasıl olacak? Hep birlikte izleyeceğiz…

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.