0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Konfigürasyon Yönetimi nedir? Proje Yönetimine ne getirir?

0

Konfigürasyon Yönetimi nedir? Proje Yönetimine ne getirir?

Funda Bağcıoğulları

funda.bagciogullari@kaletron.com

 
Şirketiniz, yarıştığınız şirketlerden daha hızlı ve verimli olmalıdır. Buna nasıl ulaşılabilir? Daha az kaynak kullanarak, ürününüzün kalite seviyesini azaltarak mı? Uzun süreli geleceğiniz için bu doğru yol değildir. Şayet yüksek kaliteli ürünlere sahipseniz, müşteriniz mükemmel, hızlı ve tartışılmaz tek, olan bir hizmet bekler. Ürünü istediğiniz kalitede üretseniz bile, hızlı bir hizmet sağlamak kolay olmayabilir. Amaca ulaşmak için başka yollar olmalıdır. Bunu daha az kaynakla nasıl yerine getirebilirsiniz? Konfigürasyon Yönetimi bu sorunun önemli bir kısmına odaklanmaktadır.

Konfigürasyon Yönetimi, artan müşteri isteklerini en kısa zamanda, tam ve doğru olarak yerine getirebilmek için ürünü gerçekleştirme süreci içinde kaynakların planlanmasını, zamanlamayı ve maliyeti yönetir. Proje Yönetimine destek sağlayan ve ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca gelişimini ve bütünlüğünü yöneten; hem yönetsel bir disiplin, hem de bir süreçtir. Konfigürasyon Yönetimi, özellikle ürün üretiminde PDM (Product Data Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Müşteri İletişim Sistemleri ve Bakım Sistemleri gibi sistemlerle tümleştirilmesi, başarıyı istenilen noktaya çıkarmaktadır.

İlk Konfigürasyon Yönetimi uygulamaları, savunma ve uzay sektöründe görülmüş daha sonra bütün sektörlere yayılmıştır. ISO 100007 Pera 3.1’e göre konfigürasyon bir ürünün fiziksel ve fonksiyonel tanımlamasıdır.
Konfigürasyon Yönetimi, ürünün yaşam döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Konfigürasyon Yönetimi, kalite yönetimi altındaki bütün öğeleri geliştirme, üretim ve destek yaşam sürecine tekniksel ve yönetsel yön uygulayan bir yönetim disiplinidir. Konfigürasyon Yönetimi, eforun tekrarını önler ve planlanan, yürüyen etkinliklerimizi kontrol altında tutar ve gerektiğinde Proje Yönetimine tam ve doğru bilgiyi verir. Konfigürasyon Yönetimi, ürün ile ilgili bütün veri ve değişikliklerini kaydettiği için ürünün yeniden yapılanması sürecini minimuma indirir. Böylece yeni inovasyonlara fazla zaman ayrılabilir.
Konfigürasyon Yönetimi’nin nesnelleri:
· Bir değişiklik tarafından etkilenen öğelerin doğru ve tam tanımlanması,
· Değişikliklerin yönetimi, planlanması, kontrolü,
· Ayrıntılı ve tam değişiklik tarihinin izlenmesi,
· Çeşitli seviyelerdeki sözleşme ile değişiklikler arasında izlenebilirlik,
· Veri tekrarının önlenmesi,
· Ürün spesifik tasarım / inşa durumunun devamlı kaydı ve sapmaların raporlanmasıdır.

Konfigürasyon Yönetimi temel etkinlikleri

Konfigürasyon sürecinin etkinlikleri şunlardır.
1. Konfigürasyon belirleme
· Ürün yapılarının tanımlanması ve konfigürasyon öğelerinin seçimi
· Konfigürasyon öğelerinin belgelenmesi
· Numaralandırmanın tanımı
· Konfigürasyon dayanaklarının kurulması
2. Konfigürasyon Kontrolü
· Bir değişikliğin belgelenmesi ve haklılığını gösterme
· Bir değişikliğin sonucunu değerlendirme
· Bir değişikliği gerçekleme ve sağlama
· Süreç sapmaları ve duraklamaların belirlenmesi
3. Konfigürasyon durum saptama
· Planlanmış ve kabul edilmiş dayanaklar
· Gerçek dayanaklar
· Tasarım / inşa standart kontrolü (sapmaları içeren)
· Durum raporları
4. Konfigürasyon denetleme

· Fonksiyonel konfigürasyon denetleme
· Fiziksel konfigürasyon denetleme

Şirketinizde nasıl konfigürasyon yönetimi uygularsınız?
Şirketin kültürüne, geliştirilen ürünün karmaşıklığına ve isteklerine göre bir Konfigürasyon Yönetimi Sistemi tanımlamak ile işe başlanır. Konfigürasyon Yönetimi etkinlikleri, oldukça basit olmasına karşın; uygulanacak alana göre çok karmaşık bir Konfigürasyon Yönetimi Sistemine dönüşebilir. Sistemi planladıktan sonra, uygulamaya koymak işin önemli kısmını oluşturur. Bu konuda, yurtdışında pek çok Konfigürasyon Yönetimi uzmanı (10-20 senedir bu konuda çalışan) bulunsa da ülkemizde böyle bir uzmanlık alanı bulunmamaktadır. Bu konudaki açık, uluslararası uzmanların desteğini alıp onları izleyerek yada Konfigürasyon Yönetimi aracı seçmekte danışmanlık firmasından destek alarak kapatılabilir.

Konfigürasyon Yönetiminin öneminin daha iyi anlaşıldığı ve uzmanların bulunduğu bir Türkiye’ye doğru…

Referanslar
1.
Gardner&Associates Consulting, What Every Manufacturing Executive Needs to Know About configuration Management, http://www.gardnerandassoc.com, 2000.
2. Industry White Paper, Effective PDM: CM is the Critical Dimansion, Cmstat Corporation,September 1998.
3. Angstadt, B., SCM: More Than Support and Control, Crosstalk March 2000.
4. Bağcıoğulları, F., Konfigürasyon Yönetimi: CMM, ISO 15504 ve IEEE/EIA 12207 Yaklaşımları, Bilişim 2001.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.