0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ulusal Kalite Hareketi

0

 
Sardunya’nın ilk olarak gerçekleştirdiği ‘Ulusal Kalite Hareketi’ düşüncesi nasıl doğdu?
Bu düşünceyi ilk olarak “Müşteri Kitapçıklarında” belirtmiştik.
 
Müşterilerimize kalite faaliyetlerimizden bahsettiğimiz ve 3 ayda bir hazırladığımız bültenlerin 2003 yılında Sardunya’nın 2007 vizyonunu Ulusal Kalite Ödülüne aday olmak diye açıklamıştık… Kalite öncülüğümüz sektörde örnek alınacak seviyede… Bir çok yönetim sistemini başarı ile uyguluyoruz (ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi).
 
Artık bir sonraki adım, Toplam Kalite Yönetimi olmalıydı. Kendini “kaliteci” diye tanımlayan bir çok kişinin içinden bu duygu – düşünceler geçer…
 
Sardunya Müşterilerinden ve EFQM Mükemmellik Modelini başarıyla uygulayan SOYAK’ın Sardunya’yı bu harekete katılım için KalDer’ e önermesiyle ilk adım atıldı.
 
Böylece müşterilerimize verdiğimiz sözü tutuyor, EFQM Mükemmellik Modeli yolculuğuna başlıyoruz.
 
Catering sektöründe ilk, Türkiye’ de ise 139. Ulusal kalite hareketi yolcusu olacağız.
 
 
Bu hareketin amacı nedir? Sektöre ve firmaya ne gibi katkılar sağlayacak?
Ulusal Kalite Hareketi KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından Türkiye’ de Toplam Kalite Yönetiminin yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve kalite seviyelerini arttırmak amacıyla başlattığı bir hareket…
 
(Toplam Kalite Yönetimi, tüm sosyal paydaşların; çalışanların, müşterilerin, hissedarların, tedarikçilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak üzere, kurumun bütün faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirilmesidir.)
 
Bu harekete katılan tüm şirketlerde liderliği üst yönetim üstleniyor ve onların yönlendirmesi, mesajları sürecin sağlıklı işlemesini destekliyor. Başarılı uygulamalar sonucunda ise % 40 larla ifade edilen verimlilik, ciddi oranlarda maliyet düşüşleri, pazar payının artışı, müşteri- çalışan memnuniyeti ve markanın güçlendirilmesi sağlanıyor.
 
Ulusal kalite hareketi ve ödül alan kuruluşların elde ettiği sonuçlara bakıldığında, başarılı uygulamaları ülke düzeyinde dahi önemli gelişmelere neden olabilecek kadar önemli… İnanıyoruz ki ülkemizdeki firmalara önde giden markalarla rekabet üstünlüğü kazandıracak son derece önemli bir hareket…
 
Sardunya, kurum içi eğitim faaliyetleri konusunda da oldukça faal… Bunlardan biraz bahseder misiniz? (Yönetici beceri geliştirme, Mutfak beceri geliştireme, Kadın aşçı yetiştirme  projesi ve Yangın eğitimi v.s.)
Sardunya, sektöründe eğitime verdiği önem ve uygulamalarıyla liderlik yapan en büyük kuruluştur.
 
Bunun çarpıcı örneği; sektörün genel eğitim ortalaması 18 adam/saat iken, bu rakam Sardunya’da 2006 yılında 100 adam/saati aşmıştır. Sardunya’daki bir çok yönetici ikincil görev olarak eğitimci olarak yetiştirilmekte ve çalışma arkadaşlarına eğitimler vermektedir.
 
Yönetici Geliştirme Eğitim programı bir kariyer geliştirme / oryantasyon programı olarak tanımlanabilir. Eğitim programımız yaklaşık 1,5 ay sürmekte; bir yöneticinin bilmesi gereken teknik ve beceri konularını kapsamaktadır.
 
Mutfak Personeli Beceri Geliştirme Eğitimleri Sardunya okulunun yine sektörde ilk ve tek olan özel bir eğitim sürecidir. Eğitimler tüm mutfaklarımızda belirli günlerde aynı saatler arasında eğitimci yöneticilerimiz tarafından veriliyor.
 
Uygulamaya 2004 yılında başladık. Bu yıl 3. dönemini tamamladık.
 
Bunun dışında uygulamalı yangın, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi, takım çalışması v.b bir çok eğitimler de eğitim danışmanlarımız veya dış eğitimciler tarafından yönetici ve çalışanlarımıza veriliyor.
 
Kısacası Sardunya bir okul diyebiliriz. SARDUNYA’ nın başarısını, büyüklüğünün kaynağını, çalışanları ve onlara verilen eğitimler olarak görüyoruz.
 
 
Firma olarak sosyal sorumluluklarınız neler?
Firma olarak en büyük sosyal sorumluluğumuzun sektörün, çalışanlarımızın ve tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki bilinci arttırmak olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Gıda Güvenliği Derneğinin kurucu üyesi olduk ve çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor.
 
Ayrıca personelimize de sıkı bir şekilde eğitimler veriyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Sardunya bir okul…
 
Öte yandan okuma yazma bilmeyenlere Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa proje geliştirip OKUMA YAZMA KURSLARI açtık. Okuma yazma bilmeyen çalışanlarımızı bu kurslara gönderdik.
 
 
Türkiye’de Catering sektörü, gereken gelişmeyi sağladı mı? Eksikler neler?
Bu konudaki en büyük problemlerden birisi merdiven altı firmalar… Bu firmalar haksız rekabete sebep olurken, son derece uygunsuz koşullarda üretim yapıyor, yasal hiçbir sorumluluklarını yerine getirmiyor ve tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyorlar.Bize göre çözüm; öncelikle tüketici ve tüketicilerin kurumsal temsilcilerinin bu konuda bilinçlenmesi ve sağlıklı koşullarda çalışan, resmi belgelere sahip yemek şirketlerinden hizmet almayı talep etmeleridir.
 
Ayrıca Tarım Köy İşleri tarafından sık sık denetimler yapılmasının da sorunun çözümünde önemli katkısı olacağını düşünüyoruz.
 
 
Sardunya’nın yakın gelecekte yenilik veya sektöre katkıları neler olacak?
Ulusal Kalite Hareketine girişimiz bence yakın ve uzak gelecekte sektördeki en önemli farklılık ve öncülük hareketidir.
 
Sardunya zaten hep yeniliklerin lideri olmuştur. Bu harekete katılım ile başı çekerek toplumun gelecekteki kalite çıtasını yükseltmiş olacağız. Toplam kalite yönetimi ile ilgili tüm sektöre başarılı örnekler vereceğine inanıyoruz.
 
Serap ÖZÇALICI                       Ferhunde ATALAR
Kalite Güvence Müdürü             Kalite Güvence Direktörü
0533 472 36 04                         0533 273 16 75
 
 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.