0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

BEDEN DİLİ

0

İletişimde  beden  dili  % 60 , ses  tonu  % 30 , kelimeler 

%  10  önem  taşır.

 

 İlişkilerde  pozitif  olmak , olaylara  olumlu  yönden  bakmak  çok 

 önemlidir. Böylece  etkili   bir  iletişim   kurulması  sağlanabilir.

 

      1-      YÜZ : Canlı  olun.Mümkün   olduğunca   gülün.
 
        2-     GÖZ : İnsanların  yüzüne  bakın.Konuşurken  gözlerinizi  kaçırmayın .

 

3-      JESTLER : Jestlerinizin   ( el , kol  vs.  kullanımı )  sözlerinizle    aynı 

           mesajları   vermesini   sağlamalısınız.Ellerin    kenetlenmesi  , kolların 
           kavuşturulması , ellerinizin  çene  hizasında olması  durumlarından  kaçının.
           Aşırıya  kaçmadan  jestlerinizi  kullanın.

 

 4-   BAŞ  HAREKETLERİ : Karşınızdaki  konuşurken  başınızı  ara  sıra 

             aşağı yukarı  hareket  ettirerek  onu  dinlediğinizi  ve  anladığınızı  belli 
             edin.

 

5-      DURUŞ : Sizinle  konuşan  insanlara  bakın. Mümkün  olduğu  kadar 

            çok  kişiye   ara  sıra da  olsa  bakmaya  çalışın .

 

6-      TEMAS : Bazı  durumlarda  yaşı  küçüklerle , aynı  cins ve  sizden daha

             alt   statüde olanlarla  bedensel  temas  kurun.

 

7-      KONUŞMASes   tonu  çok  önemlidir.Çok   fazla   konuşmayın.        

            Toplulukta   eşit  miktarda  konuşun.
 
                KAYNAK: YÖNETİCİLER   İÇİN   ANAHTAR ,  Behçet  N. TANKUT

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.