Lider Kimdir? Yöneticiden Farkı Nedir?

0

Lider Kimdir? Yöneticiden Farkı Nedir?

Liderlik, başarılı bir yöneticinin sahip olması gereken unsurlardan yalnızca biridir. O nedenle, liderlikle yöneticilik arasında ayrım yapabilmek şart.

Yöneticinin temel amacı nedir? Elbette şirketin toplam üretimini ve satışları artırmak, maliyetlerde etkinliğini sağlamak. Bu amaca yönelik olarak, yöneticinin kullanacağı yöntemler şunlardır:

* Organizasyon

* Planlama

* İnsan kaynakları

* Yönetim

* Denetim

Liderlik, bu saydıklarımızdan ’yönetim’ kapsamında yer alan en önemli unsurdur; ama gördüğünüz gibi, iyi bir yönetici olmaya yetmez. Kimi durumlarda liderlik şart bile olmayabilir. Örneğin? Örneğin, motivasyonu kendi içinde sağlayan gruplar tek bir lidere ihtiyaç duymayabilirler…

Ama yine de, son yıllarda çokça yazıldığı gibi, lider ile yönetici arasında farklılıklar olduğu da doğrudur. Yöneticiler, işleri yapılması gerektiği gibi yaparlarken; liderler ’doğru işler’ yaparlar. Bu, yöneticilerin, şirketi ’kitapta yazdığı biçimde’ yönetirken, liderlerin, sonuçta şirketin yararına olacak biçimde, kendi sezgilerini izledikleri anlamına gelir.
Bu tanımın bir başka sonucu, bir liderin, yöneticiye oranla, daha güçlü bir duygusal zekaya sahip olmasıdır.

Öte yandan, liderler, “yöneticilik kitabında” yazılanları sorgular. Kararlarını, yıllardır söylene gelen doğrulara dayanarak değil, şirkete ve pazara ilişkin somut rakamlara dayanarak alırlar. Ve bunun sonucu olarak da, yenilik yanlısıdırlar.

Lider Yönetir, Yönetici Takip Edilir
Lider takip edilir, yönetici ise yönetir. Gerçekten de, lider, ’doğal olarak’ takip edilirken, yöneticinin kurallarına ise ’uyulur.’ Yönetici, şirket içindeki otoritesini zaman içinde ve şirketin başarısına bağlı olarak oluşturur. Liderin ise yöneticilik yetenekleri yeterli olmayabilir ama başından beri, çalışanlar onun arkasında kenetlenmiştir.

Yöneticiler genellikle kendi alanlarında deneyimli ve şirketin her bir bölümünün nasıl çalıştığını bilen insanlardan oluşur. Liderler ise, genellikle, şirkete yeni, cesur, taze fikirlerle gelen ama şirketin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayan insanlardan.

Yöneticilik ve liderlik, şirket çalışanları organize etmenin iki farklı biçimidir. Yöneticiler, formel ve rasyonel yöntemler kullanarak, organizasyonu sağlarken, liderler ise duygularından yararlanırlar.

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için derlenmiştir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.