0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Transformasyonel Liderlik

0

Transformasyonel liderlik, geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük bir liderlik tarzıdır. Bundan dolayı da vizyon sahibi olmayı ve bu vizyonu izleyicilere kabul ettirmeyi gerekli kılar. Karizmatik liderlik gibi bu yaklaşım da izleyicilerin daha yüksek seviyede başarılar kazanması için motive edilmesi fikrini içerir.
Transformasyonel liderler, izleyicilerinin inançlarını, ihtiyaçlarını ve değer yargılarını değiştirirler. Onların tüm yeteneklerini ortaya çıkararak, onların kendilerine olan güvenlerini arttırırlar, böylece onlardan daha fazla sonuç almayı hedefleyerek çalışanları motive ederler.
Transformasyonel liderlik, geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük bir liderlik tarzıdır. Bundan dolayı da vizyon sahibi olmayı ve bu vizyonu izleyicilere kabul ettirmeyi gerekli kılar.

Bu yeni yaklaşımı ortaya çıkaran araştırmacılardan biri olan James M. Burns'e göre transformasyonel liderlik; “liderlerin ve izleyicilerinin birbirlerini moral ve motivasyon açısından daha yüksek düzeye çıkartma” sürecidir.
Transformasyonel liderler, karizmatik liderler gibi izleyicilerine ilham kaynağı olurlar. Ancak bu durum, izleyicilerin sadece liderle özdeşleşmesi ile değil, aynı zamanda onları güçlendirme (empowerment) ve onlara gözetmenlik (coaching) yapma ile olmaktadır. Bu liderlikte, izleyicilerin lidere yüksek seviyede bağlılıkları gerekmemektedir. İzleyicilere ilham vererek ve inanç aşılayarak , onların çalışma isteklerini motive ederler ve böylece orjinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarlar.
12 CEO ile yapılan bir çalışma transformasyonel liderlerde şu özellikleri saptamıştır:

– Kendilerini değişimin temsilcileri olarak görürler
– İnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar
– Esnek ve öğrenmeye açıktırlar
– Analitik becerileri iyidir
– Risk almadan önce iyice düşünürler

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda 90 lider ile yapılan araştırmalar da benzer sonuçlar vermiştir:
– Çok geniş çapta değişen çevrelerde ortaya çıkabilir
– Vizyonun belirli bir odak noktasına ve onu nasıl yerine getireceğine önem verir.
– Liderin önemli ölçüde sabırlı olmasını ve kendini adamasını gerektirir.
Transformasyonel bir lider olmak isteyenlerin önem vermesi gereken noktalar:
– Açık ve belirgin bir vizyon geliştirmeli
– Bu vizyona erişmek için bir strateji belirlemeli
– Vizyonunu ilerletmeli
– Güvenli ve iyimser bir şekilde davranmalı
– İzleyicilere bu güveni göstermeli
– Güven yaratmak için daha önce elde edilen başarıları kullanmalı
– Başarıyı takdir etmeli
– Dramatik ve sembolik tavırlarla önemli değerleri vurgulamalı
– Örnekler kullanmalıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.