0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Güç tabanlı yönetim I

0
Bir çoğumuz bu söyleme katılırız. Sonuçta, “doğal olarak en iyi olduğumuz konularda”, yetenekli olduğumuz alanlarda gelişmek gerektiği genel bir görüş olarak kabul görür. Ancak aşağıdaki soru sorulduğunda hepimizin bunun tam tersini yaptığımızı sıklıkla görürüz:
Sizce hangisi sizi daha başarılı kılar: Güçlü yönlere odaklanmak mı, yoksa zayıf yönleri güçlendirmek mi?
 
Bu sorunun sorulduğu kişilerin %63’ü “zayıf yönleri güçlendirmek” yanıtını verirken sadece %37’si “güçlü yönlere odaklanmak” yanıtını verdi.
 
Gayet açık bir şekilde, üçte ikimiz iç dürtüsel olarak gelişimi, düzeltmek-tamir etmek olarak algılıyoruz. Bu da şu anlama geliyor; var olan güçlü yanlarımızı tespit edip geliştirmek için daha az çaba harcıyoruz. Peki ama bu ideal bir strateji midir? Güçlü yönleri temel alan 50 yıllık bir araştırma bu soruya şu yanıtı veriyor: “Hayır.” Sporda veya iş yaşamında en yüksek performansı sergileyen kişiler, başarılarını düşüncelerini çevirdikleri şu yöne borçlular:
 
Zayıf bir yönünüzü güçlendirerek elde etmeyi umabileceğiniz en büyük başarı; ortalama bir performanstır.
 
Güçlü yanınızı geliştirerek, çarpıcı seviyelerde performans sergileme şansına sahip olursunuz.
 
 
“Güçlü yönlere odaklı psikoloji”nin babası olarak kabul edilen Donald O. Clifton, aynı miktardaki paranın sekiz adet düşük karda ve sekiz adet yüksek karda işe yatırıldığında düşük karlı işlerde %15 kar elde edilirken, yüksek kardaki işlerde bu oranın %700’lere fırladığını keşfetmiştir. Var olan güce yapılan yatırım insanlarda olduğu gibi takımlarda, iş birimlerinde ve hatta tüm organizasyonlarda da işe yarar.
 
Nedir güçlü yönler?
 
Güçlü yönler, yüksek seviyelerde performans sergilemeyi sağlayan doğal yetenekler veya yetkinliklerdir. Doğal yetenekler kolayca güçlü yönlere dönüşebilir ve bu durum dünyadaki en doğal ve eğlenceli durumdur. Ancak bunu başarabilmemiz için yeteneklerimize net bir şekilde odaklanmamız gerekir. Bu odaklanmayı sağlamak için Güçlü Yönlerin İşaret Envanteri (Signature Strengths Inventory) veya or Gallup organizasyon’un Clifton Güçlü Yönleri Keşfetme Envanteri (Gallup organization’s Clifton Strengths Finder Inventory) gibi araçları kullanabiliriz. Güçlü yönler hakkında analiz yapabilmenin önemli bir yolu ise bu yönleri düşünceyle (kafa) uygulamayla (eller) ve duygusal zekayla (kalp) bağlantılı olarak sınıflara ayırmaktır:
 
Kafa: Yaratıcılık, merak, açık görüşlülük,
Kalp: Cesaret, ahlak, adalet, liderlik,
Eller: Süreklilik, tedbirlilik, sorumluluk.
 
Genellikle güçlü yanlarımızı sahip olunan pratik beceriler kapsamında değerlendiririz. Ne var ki, akli, duygusal ve ahlaki değerler de en az pratik beceriler kadar önem taşır. Duygusal zeka üzerine yazılmış kaynakların tümü duygusal zekanın başarı üzerindeki olmazsa olmaz etkisini ispatlamıştır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, çalışma hayatına yeni başlayanların %46’lık bir bölümünün ilk 18 ayda başarısızlığa uğradığını ve sadece %19’unun başarılı olabildiğini ortaya çıkarmıştır. Başarısız olunan alanlar şunlardır:
 
Koçluk becerisi (%26): Geri dönüşümü kabul etmek ve uygulamak.
Duygusal Zeka (%23): Duyguları anlamak ve yönetmek.
Motivasyon (17%): Kişinin tam potansiyelini keşfedip kullanması.
Mizaç (15%): Kişiliğin yapılan işe ve iş ortamına uygunluğu.
Teknik yeterlilik (11%): Yapılan iş için gerekli olan fonksiyonel veya teknik beceriler.
 
Bu başarısızlık oranlarını azaltmak için firma tarafından organizasyonun ihtiyaç duyduğu yeterlilikler doğru bir perspektiften bakılarak tespit edilmeli ve yeni işe alımlar değerlendirilmelidir. Temel ürünler ve hizmetler değişse de sahip olunan değerlerin güçlü yönü de, aynı şekilde gerçek bir eşitlik ve kıvanç duygusuyla en büyük iş gücünü sağlayabilir. Dünyanın 4. büyük markası unvanına sahip olan ve 140 yıldır faaliyet gösteren Nokia, ortak değerlerini yeniden keşif sürecine dünya çapında 120 bin çalışanını da dahil ederek “iç marka” yaratmanın gücünü bir kez daha ispatlamış oldu.
 
Güçlü yönlerimiz, sadece yüksek seviyelerde performans sergilememize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi yaşantımızla ilgili neler hissettiğimiz konusunda da bir anahtar rolü oynar. Güçlü yönlerimizi değerlendirmemizin, yaşantımıza anlam katmak için ihtiyaç duyacağımız tatmin duygusu üzerinde derin bir etkisi vardır. Güç tabanlı yönetim:
 
Olağanüstü performans için gerekli olan potansiyeli yükseltir.
 
Yüksek seviyede tatmin sağlar.
 
Hem işe hem de firmaya bağlılığı oluşturur.
 
 
 
 
Kaynak: Yenibiriş Dünyası dergisi, 2009.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.