0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Lider mi Yönetici mi?

0

Lider mi Yönetici mi?

Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılığı tablo olarak göstermek anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar şu şekilde gösterilebilir (Akdemir, 2007);

Lider Özellikleri

Yönetici Özellikleri

Yenilikçidir Yöneticidir
Farklılık yaratır Düzeni Sürdürür
Geliştirici Koruyucu
Birey merkezli Sistem ve yapı merkezli
Güveni özendirici Kontrol eğilimli
Uzun bakış açısı Kısa bakış açısı
Ne ve niçin önemlidir Nasıl ve ne zaman önemlidir
Çevreye bakış Alt yönetsel kademelere bakış
Mevcut durumu sorgulama Mevcut durumu kabul etme
Kendisinin elemanları Yerleşik normlara uygun gören
Doğru iş yapan İşi doğru yapan

Tabloda görüldüğü üzere, iki kavram birbirlerinin yerine kullanılsa da aslında aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar liderin bazı özelliklerinin diğerlerinden farklı olması gerektiği sonucunu doğurur. Başka bir ifadeyle lideri lider yapan özellikler.

Liderin Özellikleri

Liderlik tanımlarında olduğu gibi iyi bir liderde bulunan özellikler de zamana, sınıflandırmaya ve ele alınan ölçüte göre değişmektedir. Buna rağmen öne çıkan lider özellikleri vardır. Bir liderin sahip olması gereken nitelikleri ana hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz (Budak & Budak, 2004);

Cesaret,
Uyuşukluğu ve engellemeleri göğüsleyebilecek irade gücü,
Dünyadaki değişimlere ayak uydurabilecek düşünme esnekliği,
Bilgi ve deneyim,
Amaca ve göreve bağımlılık ve bütünlüğü sağlayabilme.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.