0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dahi Gibi Düşünmek…

0

Dahi Gibi Düşünmek…

“Dahi olmasan da yaratıcı zekanın gücünü arttırmak ve geleceğini daha iyi kontrol etmek için Aristotle and Einstein-in kullandığı stratejileri kullanabilirsin.”

Aşağıdaki sekiz strateji, problemlere çözüm getirmek için, sizi üretmeyi sağlayan yerine üretken düşünmeye teşvik eder. “Bu stratejiler bilim, sanat ve endüstri alanlarındaki yaratıcı dahilerin yaygın düşünme şeklidir.”

1. Problemlere çok farklı açılardan bak ve hiç kimsenin kullanmadığı bir yöntem bul.
Leonardo da Vinci problemin şekli hakkında bilgi edinmeye, onu farklı birçok şekilde yeniden nasıl yapılandıracağını düşünmekle başlanacağına inanırdı. O probleme ilk baktığı yolun çok önyargılı olduğuna inanırdı. Genellikle, problem kendi kendini yapılandırır ve yeni bir şekil alır.

2. Kafanda Canlandır!
Einstein problem üzerinde düşünürken, mümkün olduğu kadar çok yolla konuyu formüle etmeyi çok önemli bulurdu. O çözümleri kafasında canlandırır ve kelime ve rakamların düşünme aşamasında o kadar önemli rol oynamadığına inanırdı.

3. Üret! Dahinin ayırt edici özelliği üretkenliktir.
Thomas Edison-un 1,093 patenti vardı. O üretkenliği kendine ve asistanlarına düşünce kotası vererek garantiledi. Tarihten bugüne 2,036 bilim adamı arasından yapılan araştırmada, California Üniversitesinden Dean Keith, en çok saygı gören bilim adamlarının iyi işleri kadar “başarısız” işler de yapmış olduğunu buldu. Onlar mükemmele ulaşmak için başarısız olmaktan veya vasat üretimden korkmadılar.

4. Alışılmamış kombinasyonlar yap.
Ne kadar uygunsuz ve alışılmamış olduğunu önemsemeksizin, fikirleri, şekilleri ve düşünceleri farklı kombinasyonlarda tekrar tekrar birleştir.

Modern genetik bilimin temellerini oluşturan kalıtım kanunları, matematiği ve biyolojiyi birlikte kullanan, Avusturyalı rahip Grego Mendel tarafından bulundu.

5. Form ilişkileri; Birbirine benzemeyen nesneler arasında ilişki kur.
Da Vinci çanın sesi ve taşın durgun suda yarattığı dalgayı ilişkilendirmeye çalıştı. Bu ona sesin dalga şeklinde haraket ettiği fikrini verdi. Samuel Morse atlar için değişim istasyonlarını izlerken, telgraf sinyali için röle istasyonu keşfetti.

6. Zıtlıkları düşün.
Fizikçi Niels Bohr zıtlıklar bir arada tutulursa, düşüncenin askıya alınabileceğine ve aklın yeni bir seviyeye yükseleceğine inanırdı. Işığı hem parçacık hem de dalga olarak düşünebilme yeteneği, onun tamamlayıcı prensipleri bulmasını sağladı. Düşünceyi/mantığı askıya almak aklın yeni bir form yaratmasına izin verebilir.

7. Mecazi düşün.
Aristotle mecazın bir dahilik işareti olduğunu düşünürdü. O varlığın iki ayrı özelliği arasında benzerliği fark edebilen ve bunları birbirine ilişkilendirebilen kişinin özel yetenekleri olan bir insan olduğuna inanırdı.

8. Kendini şansa hazırla.
Ne zaman bir şey yapmaya teşebbüs etsek ve başaramazsak, başka bir şeyler yapmanın eşiğine geliriz. Bu yaratıcı kazancın ilk adımıdır. Başarısızlık verimli olabilir eğer biz onun sadece verimsiz bir sonuç olduğuna odaklanmazsak. Onun yerine, başka sonuçlara ulaşmak için işlemi, bileşenleri ve onları nasıl değiştireceğini incele: “Neden başarısız oldum” diye sorma, onun yerine “Ne yaptım?”diye sor.

 

Hazırlayan :Simirna

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.