0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kişisel Liderlik

0

Kişisel Liderlik

Kendini iyi tanıyan ve doğru yönetebilen, çevresindeki insanları doğru anlayan ve onları etkileyebilen, kısaca yüksek duygusal zekâya sahip olan hemen her insan liderlik niteliklerine sahiptir. Lider, kendisi hakkında başkalarından daha fazlasını bilir,  güçlü yönlerinin farkındadır ve bunları kullanır. Bu yönlerini zenginleştirerek başkalarını etkiler. Zayıf yönlerinin de farkındadır ve bunların sorun yaratmamasını sağlayacak önlemlerini almıştır. Çevresindeki karmaşık ilişkileri başkalarından daha iyi çözümleme ve akıllıca eylem planları yapma yeteneğine sahiptir.

Kişisel lider, hayatının yolunu çizmiş, yolculuğunu planlamış ve hızını ayarlamıştır. Duracağı, mola vereceği yerleri ya da kestirmeden gideceği yolları bilir. Yol üzerinde kimlerle tanışacağını, kimlerle çalışacağını ve kimlerle yol arkadaşlığı yapacağını önceden düşünmüştür. Geçmişi, bugünü ve geleceği daha iyi değerlendirir. Kişisel vizyon, etik anlayış ve güçlü bir inanç ve değerler sistemi geliştirmiştir. Odaklanmanın gücünü ve tercihlerin önemini ve anlamını bilir. Hepsinden önemlisi, olumlu zihinsel tutuma, yüksek özgüvene ve gerçekçilikten uzaklaşmayan bir iyimserliğe sahiptir.

Kişisel lider, kendisini vizyonuna ulaştıracak yolda kararlı ve disiplinli bir şekilde elinde bir yol haritası ile yürürken beklenmedik durumlara da hazırlıklıdır. Alternatif planlar, esnek uygulama olanakları geliştirmiştir.

Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sağlığını koruyacak, dengelerini kuracak bir yaşama düzenine sahiptir. Stresle baş etmesini, doğru beslenmesini, nefes almasını, akıl ve beden sağlığının önemini bilmektedir. Kişisel lider bütün bunlardan kendisinin sorumlu olduğunun da farkındadır. Kişisel tercihlerinin sorumluluğunu ve sonuçlarını bir başkasına atmaz, mazeretler üretmez, bahaneler bulmaz.

Kişisel liderlik doğuştan gelen değil sonradan yaşayarak kazanılan bir yetenek olarak görülmelidir. Her insanın içinde bu yeteneğin özü bulunmaktadır. Önemli olan, onu ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi ve kullanmayı istemek, buna karar vermek ve eyleme geçmektir.

Yazan : İsmet Barutcugil

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.