Lider ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?

0

Lider ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?

Lider ile yönetici kavramları birbirlerine çok yakın dursalar da aralarında önemli farklar var. Lider ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?

Kim lider kim yöneticidir?

Lider ve yönetici kavramları birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdır. Lider, bulunduğu bölgeye yarar sağlayan, elindeki gücü kullanabilme yeteneğiyle doğru orantıda çevresini etkileyen kişidir. Sorumluluk alır, zeka ve bilgiye dayalı kararlar verir. Yönetici ise bir birimin sorumlusu konumundadır. Bu görevle alakalı olarak tekrar eden, gözetim ve denetimde bulunan kişidir.

Liderin özellikleri

Liderlerin, çevresinde kendilerine bağlı kişileri etkileme gücü vardır. Ancak bu etkileme gücü, kendisine yarardan ziyade onların şahsi gelişimine yöneliktir. ‘Ben’cil gözükmelerine rağmen aslında ‘biz’cidirler, yani takım ruhuna önem verirler. Yenilikleri takip ederler ve her daim yenilikçidirler. İletişim yetenekleri kuvvetlidir. İletişim kurması en zor çalışanla dahi rahatlıkla diyalog geliştirebilirler. Vizyon ve misyon sahibi olmaları da bir diğer dikkat çekici özellikleridir. Yaşanan gelişmelere bütünsel bakabilme becerisine sahip olan liderler sabırlı, tutarlı ve pozitiftirler. Problem çözme yetenekleri gelişmiş olan liderler risk almaktan kaçınmazlar, “Hayır” demekten çekinmezler. Adalet duygularının gelişmiş olmaları, kararlı ve açık sözlü olmaları da liderlerin dikkat çeken özellikleri arasındadır.

Yöneticinin özellikleri

Yöneticiler, ekibini en doğru şekilde motive ederler. Ekibine karşı şeffaf olan yöneticiler takdir ve ödüllendirme sistemini kullanır. Eleştirilere açık olan yöneticiler çözüm odaklıdırlar. Karşılarına çıkan en ufak bir problem karşısında dahi yapıcı bir çözüm üretirler. Risk almak yerine mevcut sistemin doğru ve eksiksiz işlemesine dikkat ve önem verirler. Empati yetenekleri gelişmiş olan yöneticiler zamanı iyi kullanır. Kararlarında adaletli olan yöneticiler eleştirilere açıktırlar.

Lider ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?

  • Yöneticiler birer idarecidir. Liderler yenilikçidir, yeniliklerin peşindedir.
  • Yöneticiler rutini sever, tekrarcıdır. Liderler orijinal fikirleri önemser.
  • Yöneticiler devam ettiricidir. Liderler geliştiricidir.
  • Yöneticiler sistem odaklıdır. Liderler insanlara odaklanır.
  • Yöneticiler kısa vadeli, liderler uzun vadeli hedefler peşindedir.
  • Yöneticiler mevcut durumu kabul eder. Liderler ise sorgulayıcıdırlar, sıklıkla karşı çıkar ve mevcut duruma eleştirel yaklaşır.
  • Yöneticiler kuralcı olmalarından ötürü fikirlerinin doğru olarak kabul edilmesini önemser. Liderler ise herkes için en doğru olan düşüncenin peşindedir.

Yöneticilik eğitimine ait referanslarımız

Yöneticilik eğitimine ait detaylı bilgi için linke tıklayınız.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.