Liderlik ve Liderlik Teorileri

0

Liderlik ve Liderlik Teorileri

Yöneticilik konumunda olan insanlar belli bir süre sonra asları tarafından tanınmadıkları gözlenir. Bu yüzden liderlik unsurunun da ön plana çıkması gerekir. Aslar yöneticilerine karşı itaat etmemeye başlarlar. bu yazı da Liderlik Teorileri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bir üstün asların davranışını etkilemesi ve aslarını belli bir faaliyeti yapmaya ikna edebilme yeteneğine liderlik denir. Liderlik kavramı etimoloji de ise öncülük etmek, önde gelmek, rehberlik etmek yol göstermek anlamlarına gelir.

Liderlik teorileri ikiye ayrılır.

Özellikler teorisi bunlardan biridir. Bu teoriye göre liderin sahip olduğu özellikler liderlik sürecinin en belirleyici faktörüdür. Lider çeşitli özellikleri ile diğer gurup üyelerinden ayrılır. Grup üyeleri kişisel özelliklerini kıyaslayarak lideri bulabilir. Liderlik vasıfları: yaş, güzel ve etkili konuşma yeteneği, dürüstlük, zeka, samimiyet, bilgi, açık sözlülük, ilişki kurma yeteneği, kendine güven duyma, ileriyi görebilme, olgunluk, inisiyatif sahibi olma, kararlılık, güven verme gibi özelliklerdir.

Diğer bir teori ise davranışsal liderlik teorisidir. Bu teorinin ana fikri, lideri başarılı ve etkin yapan faktörün liderin özelliklerinden ziyade liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlardır. Önemli olan liderin ne yaptığı ve bunu nasıl yaptığıdır.

Liderin vasfıyla iletişim şekli, yetkisini devredip devretmemesi, planlama ve kontrol şekli, amaçları belirleme şekli gibi davranışlarda liderin işleyeceği tutum onun liderlik yapıp yapamayacağını belirleyen en önemli faktördür.

Max Weber’in üç tip liderlik tanımı vardır.

Geleneksel otorite, yasal otorite ve karizmatik otorite.

Kurt Lewin’in ise üç tarz lider tipi vardır. Otokratik lider,demokratik lider,liberal lider.

Otokratik liderlik yapısında grubun amaçlarını neyi nasıl yapacağını kendisi belirler. Bu tip liderler tek başlarına karar verdikleri için asların liderlik özelliklerini geliştirme imkanları oldukça azdır. Lider işin başında olmadığı zaman işler yürümez. Lider herhangi bir konuda itiraz yada öneri kabul etmez.

Demokratik liderlik de amaçlar ve izlenecek politikalar liderin katkısı ile grup tarafından tartışılarak oluşturulur. Lider aslarının planlama, karar verme ve örgütleme faaliyetlerine katılımlarını teşvik eder. Yetkilerini kısmen de olsa devreder. Bu tip liderler aslarının liderlik özelliklerini kazanmalarına yardımcı olurlar.

Liberal yani serbesiyetçi liderlik de lider grup faaliyetlerine asla karışmaz. Yetki tamamı ile grup üyelerindedir. Böyle bir lider kendi rolünü diğer grup üyelerinin rolü gibi görür.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.